Akut böbrek yetmezliğinin belirtileri

Oligürik evresi: Günlük idrar 400 ml/gündür. Anüri (50 ml/gün) seyrek olup ortalama 150 ml/gündür. Kanda kreatinin ve üre artar. Tuz ve su alımı bu evrede periferal ödem, pulmonel konjestion, hiponatremi (plazmada sodyumun normalden fazla olması)  ve serebral ödeme (beyinde ödem) neden olabilir.

Bu devirde hastalara çıkardığı günlük idrar miktarına fizyolojik kayıp (500 ml/gün) ilave edilir. Bu devrede hastaların diyeti su ve tuz yönünden kısıtlanır.  Halsizlik, bulantı ve kusma vardır. Proteinüri, hematüri, görülür. Tansiyonları yüksektir.

Diüretik ecresi: Bu evrede hasta hergün, bir önceki günden daha fazla idrar çıkarır. İdrarla birlikte zararlı maddeler atılır. Eğer hastaya dializ tedavisi uygulanırsa bu evre görülmeyebilir.

İyileşme evresi: Renal fonksiyonlar, diüretik devrede 3- 12 ay içinde normale döner.

Tedavi:

1- Neden ortadan kaldırılmalıdır.

2- Sıvı-elektrolit dengesini düzenlemektir.

3- Meyabolik komplikasyonlar ve enfeksiyonlar önlenmelidir.

4- Hastaya oranteral ve paranteral verilecek sıvı miktarı bir gün önceki idrar ve diğer sıvı kayıplarının miktarı + 500 ml (fizyolojik kayıplar) aşmamalıdır. İdrar miktarı arttıkça verilen sıvıda artırılır.

5- Yukarıda sayılan akut böbrek yetmezliği nedenlerinden herhangi biri karşısında idrar miktarı yakından izlenmelidir.

6- Cilt ce ağız bakımı yapılmalıdır.

7- Vucut ağırlığı sıvı tedabvisinde iyi bir yol göstericidir. Hasta hergün tartılmalı doğru bir tedavi uygulanıyorsa hasta hergün vucut ağırlığından 300- 500 gr kaybeder. Vucut ağırlığının artması fazla sıvı verildiğini gösterir.

8- Diyet protein, sodyum ve potasyumdan fakir olmalıdır.Tuz hipertansiyonlu ve ödemli hastalara verilmemeli Protein ise vucutta yakılarak üre ve diğer azotlu maddelere dönüşür. Bu maddelerde hasta böbreklerinden atılamadığı için kanda birikir. Bu nedenle protein kısıtlanır. Potasyumlu yiyecekler Muz, portakal, patates gb hiperpotasemiye neden olur. Bu durumda ventriküler fibrilasyona neden olur.

Akut böbrek yetmezliğinde protein kısıtlı ve yüksek kalorili proteinden  fakir bir diyet uygulanır. 35-45 kal/kg/gün verilmelidir. 20-30 gr/ gün protein verek ve geri kalanı tatlı şekerlemelr,  şekerli sıvılar, ve teryağdan sağlanır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.