Akut glomerülonefrit

Nefronun glomerüllerinin iltihaplanmasıdır. Akut ve kronik olmak üzere iki şekilde seyreder. Akut glomerülonefrit immün kompleks hastalığıdır. Vucut streptekok enfeksiyonu ile karşılaşınca bunlara karşı antikor oluşturur. Kandaki bu antikor-antijen bileşimi böbreklerden süzülürken bu immün kompleks  glomerüllerin üzerini örten bazal membran tarafından tutulur. Böylece glomerüllerdeki bazal membran normal yapısı bozulur, kalınlaşır ve üzerinde küçük moleküllerin geçmesine izin veren  “Por” denilen gözenekler büyür. Eritrosit ve proteinler kolayca idrara geçer.

Nedenler: Tonsillit, kızıl, üst solunum yollarının streptekok kökenli hastalığından 2-3 hafta sonra ortaya çıkar. Akut glomerülonefrit çocuk ve gençlerde daha çok görülür.

Akut glomerülonefrit kızıl, kızamık, üst solunumyolu enfeksiyonlarının (nezle, grip, sinüzit, larenjit, tonsillit) komplikasyonu olarakta görülür.

Belirtiler: En önemli belirtileri ödem, hipertansiyon (tuz ve su tutulması ile gelişir). Hematüri, proteinüridir. Ödem bütün vucutta yaygındır. Kanda azotemi ve üremi mevcuttur. Oligüri, solukluk ve idrar sedimentinde eritrosit ve epitel hücreleri görülür. Çoğunlukla bu belirtiler bir kaç hafta içinde geriler ve hasta tamamen iyileşir. Hastaların çok az bir kısmında albüminüri ve hipertansiyon devam eder.  Kan üresi normal değerlere dönmez ve hastalık kronik böbrek yetmezliğine kadar ilerler.

Tanı: Laboratuvar tetkikleri ile konur.

Tedavi:

1- Spesifik bir tedavisi yoktur. Enfeksiyonun kaynağı ortadan kaldırılır. Aşırı hidratasyon ve hipertansiyondan korunur. Ensefalopati ve kalp yetmezliği gibi komplikasyonlar görülebilir.

2- Hasta yatak istirahatına alınır. hijyenik bakım yapım yapılır. Ödem nednıyle dekübütüs oluşabiklir . hastanın pozisyonu değiştirilir.

3- Vital belirtiler gözlenir. Özellikle tansiyon ölçülür.

4- Günlük idrar miktarı ölçülürek kaydedilir. Her gün albümin  miktarına bakılır. Hematürisi kontrol edilir.

5- Diyetıne dikkat edilir.

Diyetinde : tuz ve protein kısıtlaması yapılır. Sıvı miktarı günlük ihtiyaca göre ayarlanır. Karbonhidrat ve yağdan zengin bir diyet uygulanır. Hazmı kolay sıvı ve yumuşak gıdalarla beslenır.

6- Hasta ve ailesine sağlık eğitimi yapılır. Psikolojik destek sağlanır.

Komplikasyonları: Pulmoner ödem , kalp yetmezliği, Kafa içi basınç artması görülür.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.