Alerjik Rinit ve Astım İlişkisi

Alerjik Rinit ve Astım İlişkisi

Alerjik rinit nasal mukozanın IgE aracılıklı inflamatuvar bir hastalığıdır ve burun kaşıntısı, tıkanıklığı, akıntı ve hapşurma semptomları ile karakterizedir. Hastaların duyarlı olduğu alerjenlere bağlı olarak semptomlar aralıklı veya sürekli olabilir. Ağaç, ot, yabani ot polenleri gibi sadece belirli aylarda atmosferde bulunan alerjenler mevsimsel alerjik rinit semptomlarına neden olurlar. Ev tozu, hamamböceği, kedi, köpek tüyü gibi alerjenler solunan havada sürekli bulunurlar. Bu alerjenlerle duyarlanma sonucu sürekli ve yılboyu alerjik rinit semptomları oluşur.

Rinit Astım

Epidemiyolojik çalışmalarda alerjik rinitlilerin %19-38’inde astım semptomlarının da olduğu görülmüştür. Astımlı hastaların %28-78’inde ise rinit kliniğe eşlik etmektedir. Alerjik rinit ve astımlı çocuklarda yapılan bir çalışmada olguların %59’unda rinitin ilk başlayan semptom olduğu saptanmıştır. Diğer bir çalışmada ise yaşlan 13-17 arasında değişen çocukların %64’ünde astım semptomları gelişmeden önce rinitin oluştuğu ve %21 çocukta ise hem rinit hem de astım semptomlarının aynı anda varolduğu görülmüştür.6 Bu çalışmalar rinitin astım semptomlarına öncülük ettiğini ve üst hava yollarının alerjik hastalığının daha sonra gelişebilecek olan alt hava yolları alerjik inflamasyonunun göstergesi olabileceğini düşündürmektedir. Astım, çocukluk çağında ve erişkinlerde en sık görülen kronik hastalıklardan biridir. Astım tanısında kullanılan bir altın standart olmamakla birlikte pratikte tanı, öykü, fizik muayene ve solunum fonksiyon testleri ile konulmaktadır. Bronş hiperreaktivitesi (BHR) astımlı hastalarda saptanabilen en iyi objektif bulgudur ve astım epidemiyolojisinin belirlenmesinde kullanılabilen önemli kriterlerden biri olarak kabul edilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.