Anemi ve çeşitleri

Kandaki eritrosit sayısının normalden az olmasıdır. Halk arasında kansızlık da denir.  Eritrositlerle birlikte hemoglobindede azalma vardır. Kandaki hemoglobinin görevi, dokulara oksijen ve besin taşımak, karbondioksiti dokulardan akciğere getirmektir. Bütün anemi çeşitlerinde hemoglobin bu görevini aksatır.

Anemi çeşitleri:

1- Hemoglobin miktarına göre:

a) Hipokrom anemi(demir eksikliği anemisi)

b) Hiperkrom anemi(talasemi)

2- Eritrositleri morfolojik yapısına göre:

a) Mikrositik anemi (Fe eksikliği anemisi)

b) Makrositik anemi(pernisiyöz anemi)

3- Anemilerin nedenine göre:

a) Kan kaybına bağlı anemiler (çeşitli nedenlerle)

b) Eritrositlerin yapım bozukluğuna bağlı anemiler(aplastik)

c Eritrositlerin yıkımına bağlı anemiler (kazanılmış hemorotik ve konjenital hemorotik anemilerdir. orak hacrelianemi ve talasemi gibi)

d) Beslenme bozukluğuna bağlı anemiler (Fe , B12, vitamini, folik asit yetersizliği)

Belirtiler: Aneminin tipi ve sebebi ne olursa olsun, aşağıdaki bulgular genel olarak görülür. Ciltte solukluk, solunum hızının artması, taşikardi, başağrısı, başdönmes, genel halsizlik, yorgunluk, bayılma, diyare veya kontipasyon, düzensiz mensturasyon, soğuğa hassasiyet görülür.

Demir eksikliğine bağlı anemide: Kan kaybı, demir emiliminde bozukluk, demirin yetersiz alınması gibi nedenlerdir. Kadınlarda, çocuklarda, gebelerde daha sık görülür.

Belirtiler: Halsizlik ve yorgunluk, genel belirtidir. Efor dispnesi, İştahsızlık, kabızlık, taşikardi, ve kalp büyümesi görülür. tırnaklar çabuk kırılır.

Tanı: Laboratuvar tahlilleryle yapılır. Hemoglobin, eritrosit sayısı ve hematokritde düşme görülür. Eritrositler soluk ve küçüktür.

Pernisiyöz anemi: B12 vitamini ve folik asit eksikliğinden dolayı olur. yeterli miktarda alınmazsa veya alınan  vitamin vucut tarafından bağırsaklardan  emilip karaciğere depo edilmezse hastalık ortaya çıkar. Eritrosit yapımı için gerekli b12 vitamini bağırsaktan emilmesi için mide mukozasından salgılanan intrensek denen bir maddeye ihtiyaç duyar.  Bu sağlanmadığı zaman B12 vıtamını emılmez. Bu durum karşısında parenteral B12 tedavisi uygulanır.

Belirtiler: Anemik belirtilere ilaveten halsizlik, yorulma, dispne, dil yanması, mide ağrısı ve bulantı kusma olur.

Tanı: Kemik iliği yayması, laboratuvar tahlkilleri yapılır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.