Anjina pektoris

Kalbi besleyen koroner arterlerin kalınlaşması ve aterom plakları denilen oluşumlarla damarların daralması sonucu meydana gelen kalp hastalığıdır (Atar damarların intima adı verilen iç tabakasında seri, sarı renkte, yağlı maddelerle oluşan, yapıya aterom plakları adı verilir). Hızlı yürümek, merdiven çıkmak  gibi eforlar sırasında kalbin çalışması ve oksijen gereksinimi artar.  Koroner kan akımı,  kalp kasını yeterince besleyemediğinden hasta göğsünde kramp şeklinde batıcı-sıkıştırıcı şekilde bir ağrı oluşur. Bu ağrıya angina pektoris adı verilir.

Nedenleri: Miyokardin oksijenlenmesinin azalması oksijen gereksiniminin artması ve kalbin output’un (Kalbin belli bir süre içinde  damarlara sevkettiği kan miktarı) artmasıdır.

Belirtileri: En önemli belirtisi göğüs ağrısıdır. Göğüste basınç hissi, ağırlık, nefes darlığı şikayetleri vardır. Ağrı sternumun altında sol veya sağ kola yayılma gösterir. Yayılma bileklere kadar olabilir. Ağrı seyrek olarak boyna ve çeneyede vurur. Vucutça ve psikolojik baskılarda, soğukta ve ağır yemeklerden sonra ağrı başlar. Egzersiz (efor) ağrıyı başlatır. Dinlenme ise ortadan kaldırır. İlerlemiş angina vakalarında ağrı, uyku sırasındada çıkabilir. Ağrının özelliği: ani başlar, istirahatle geçer.

Tanı: Fiziksel muayene bulguları, anemnez, ağrı sırasında elektrokardiyografi, koroner anjiyografi, kandaki lipid ve kolesterol düzeylerinin tetkiki yapılarak tanı konur.

Tedavi: Koroner atardamar hastalıklarının klinik şekilleri bildiğimiz gibi anjina pektoris, koroner yetmezlik,  kiyokard enfarktüsüdür. Anjine pektoristeki tedavi ve bakımında ki amaç , Oluşabilecek miyokard enfarktüsün önlenmesine yöneliktir.

1- Yatak istirahatı uygulanır, Risk faktörleri (sigara, stres, hipertansiyon, şişmanlık) kontrol altına alınır.
2- Antikoagülan tedavi uygulanır (Heparin kullanılır).
3- Vazodilatatör ilaçlar kullanılır (nitriller, isordil gibi). İlacın vazodilatasyon etkisiyle hastada hipotansiyon ve başağrısı yapar.
4- Fiziksel aktivitesi aşırı kısıtlanmamalıdır.
5- Acil durumlarda nitrit damyl kırılarak kullanılır ve hemen etkisini gösterir (anjina nöbetlerinde).
6- Nitritlerin pomad, ampul, plaster, sublingual (dil altında) şekilleri olduğu gibi, uzun yada kısa etkili olanlarıda vardır.
7- Anjinalı hastaya gerekirse sedatifler verilebilir.
8- Oksijen tedavisi uygulanır. (Anjinal atakları sırasında, nazal kanül ile verilir).
9- Kalbin oksijen gereksinimin azaltmak için beta-reseptör blokerleri kullanılır (Bronşial astımı, hipotansiyonu ve kalp yetmezliği hastalarına verilmez).
10- Hastanın ağrı sırasında oturması veya yatması önerilir.
11- Ağrı sırasında onar dakika aralarla 3 trinitrin alınmasına rağmen ağrı geçmiyorsa enfarktüs şüphesi ile en yakın sağlık merkezine haber verilir.
12- Bu hastalığı olan kişi yanında bir hasta kartı ve sürekli olarak üzerinde nitrit taşımalıdır.
13- Hasta kriz oluşumuna neden olabilecek faktörlere karşı korunur (soğuk, efor, heyecan, aşırı yemek, alkol sigara gibi).
14- Az ve sık yemek yenmesi önerilir. Şişmansa zayıflatıcı diyet verilmelidir (Taze meyve , sebze, doğal karbonhidrat, balık kümes hayvanları ve  baklagiller ). Yemeklerde bitkisel yağlar kullanılır. Tuzsuz ve kolesterolu az olan diyete önem verilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.