Anne Sutu ve D Vitamini

Anne Sütü ve D Vitamini

Annedeki D vitamini yetersizliğinin dental enamel hipoplazi, infantil rikets, konjenital kataralct gibi sorunlara yol açmasının yanında fetal beyin gelişimi, postnatal baş çevresi gelişimini ve boy uzamasını olumsuz etkilediği ileri sürülmektedir. Hamilelik dönemindeki D vitamini yetersizliğinin organogenezisde bozukluklara neden olduğunım anlaşılmasıyla gebelikte D vitamini alımı önerilmektedir. Bütün bu nedenlerle annedeki D vitamini yetersizliği önemli bir halk sağlığı sorunu olarak kabul edilmektedir. Annedeki D vitamini yetersizliği zemininde gelişen raşitizm vakalan yaşamın erken döneminde (ilk üç ayda) daha sık görülmekte, bu dönemde hem PTH yanıtının hem de kemik kalsiyum depolannm yetersizliği nedeniyle semptomatik hipokalsemiye bağlı kardiyomiyopati olgulan sıkça bildirilmektedir.
Erzurum bölgesindeki bir çalışmada raşitizm vakalarının %1.9’ nun ilk üç ayda başvurduğu, vakalann %6.8’ inin jeneralize nöbet ile getirildiği belirtilmiştir. Bebeklerin bir diğer D vitamini kaynağı olan anne sütünün litresinde 12-60 lU D vitamini bulunmakta ve bu miktar bebeklerin günlük 400 U olan gereksinimini karşılamamaktadır. Kolostmmdaki D vitamini düzeyi olgun anne sütündeki D vitamini düzeyine göre daha yüksek saptanmıştır. Emziren anneye günde 1000 U ya da 2000 U D vitamini verilmesinin bebekte D vitamini düzeyinde yükselme sağladığı fakat istenilen düzeyde olmadığı belirtilmektedir. Bu çalışmalar az sayıda vaka üzerinden yapıldığı için yeni prospektif çalışmalara gereksinim vardır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.