Apoptozom Nedir

Apoptozom Nedir

Apoptozom, kaspaz–9’u aktifleştiren bir oligomerik sinyal platformudur. Apoptozom yapısının oluşması için sitokrom-c ve dATP/ATP gereklidir. Yaklaşık 1,4MDa’luk bir kompleks olan apoptozomun oluşumu mitokondriyondan sitokrom-c salındıktan sonra gerçekleşir. Apaf-1, kaspaz-9’un aktivasyonunu sağlamaktadır. Apaf-1 apoptotik uyarı olmadığı zamanlarda sitoplazmada monomerik şekilde bulunmaktadır. Sitokrom-c sitoplazmaya kaçtığında, Apaf -1 oligomerize olup tekerleğe benzer bir şekil alır ve apoptozomu oluşturur. Bu yapı mitokondriyon yolunun ve kaspaz-9’un aktivasyonu için anahtar rol oynar. Apoptozomda yer alan Apaf-1’in CARD bölgesi, prokaspaz-9’un CARD bölgesi ile etkileşime geçerek, çok sayıda prokaspaz–9 molekülünün kümelenmesini sağlayarak otoaktivasyonlarına aracılık eder. İzole aktif kaspaz–9 enzimine kıyasla apoptozoma bağlı kaspaz–9’un üç kat daha fazla aktiviteye sahip olması, bu molekülün aktivitesinin apoptozom tarafından arttırıldığının göstergesidir. Prokaspaz-9 kırpılmadan da katalitik olarak aktiftir ve aktivitesi apoptozom tarafından kırpılarak arttırılır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.