Arteriyel Tromboz

Arteriyel Tromboz

Yapılan son çalışmalar göstermiştir ki, günümüzde gelişmiş ülkelerde en sık rastlanan hastalık ve ölüm nedenleri arteriyel tromboembolik olaylara bağlıdır

Arteriyel trombozun en bilinen nedeni, aterosklerotik damar hastalığını takiben endotelde oluşan hasardır. Tipik olarak dorsal aorta ile iliak arterler ve koroner arterler gibi geniş ve orta ölçüdeki arterleri kapsar. Arterlerdeki değişikliklerin bir sonucu olarak, lipid ve lipoprotein materyalleri subendoteliyal tabakalar içerisinde birikir. Bu birikimlerin; endoteliyal tabakaların nontrombojenik karakterlerini değiştirerek, trombosit tutunma ve agregasyonunu kolaylaştıran bir çevre oluşturduğu düşünülmektedir. Bu aktivitenin son ürünü, fibrin birikimi üzerinde bir trombosit tıkacı oluşmasıdır. Kan koagülasyon sisteminin daha ileri aktivasyonu, ilave fibrin birikimini ilerleterek total damar tıkanmasına yol açar. Beyaz trombus olarak bilinen arteriyel trombuslar; fibrin ve trombosit tabakalarından oluşmuş olup, hasarlı arter duvarına sıkıca bağlanırlar

Arteriyel trombozun en bilinen şekilleri, akut miyokard infarktüsü ve serebral vasküler kazalardır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.