Bebek ve Cocuklarda Hirilti

Bebek ve Çocuklarda Hırıltı

Hışıltı, alt solunum yollarında obstrüksiyon sonucu gelişen, çoğunlukla ekspiratuar bazen bifazik duyulan, ekspiryum uzunluğunca devam eden müzikal bir sestir. Hışıltı alt solunum yollannın kısmi obstrüksiyonu sonucu gelişir. Her yaşta görülebilmekle birlikte, küçük yaşlarda daha sıktır. Bronlcospazm, mukozal ödem ve aşın sekresyon birikimi zaten küçük olan hava yollannda rölatif olarak fazla obstrüksiyon etkisi yaratır. Bu sıklık yaş ilerledikçe belirgin şekilde azalmaktadır. Çocuklann en az %30’u hayatın ilk 3 yılında bir veya daha fazla sayıda hınitılı solunum atağı geçirmektedir.
Süt çocukluğu döneminde hışıltı atağı geçiren ve spesifik tanı almamış çocukların % 40’mda bu atakların tekrar etme eğiliminde olduğu bildirilmiştir. Bu dönemde ortaya çıkan hışıltı ataklarının tekraralama riski ve ileri yaşlarda astım gelişme olasılığı arasındaki ilişki henüz tam olarak ortaya konulamamıştır. Süt çocukluğu ve erken çocukluk çağında geçici veya kalıcı hışıltı aynmı önemli bir sorundur; ancak bu ayrım için kullanılan çeşitli prediktif testler ve göstergeler henüz yeterli değildir.
Hayatın ilk iki yılında hışıltı ile (ilk atak 1 yaş öncesi olmak üzere) birlikte en az üç alt solunum yolu hastalığımn ortaya çıkması wheezy infant (süt çocuğunun hışıltılı hastalığı) olarak tanımlanabilir (5). Çocukluk çağında tekrarlayan veya sürekli devam eden hışıltılı solunum; çoğu zaman reaktif hava yolu hastalığı, gastroözefageal reflü, infantil astım veya viral bronşiolite bağlıdır. Erken çocukluk döneminde hışıltı oluşturan çocukların % 15’inde bu durum genetik veya virüs ile ilişkili faktörler zemininde 6 yaşma kadar devam eder.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.