Bel ağrısı nedenleri

bel ağrısı sebepleri,

Bel ağrısı çağdaş insanın en büyük sorunlarından biridir.Yetişkinlerin yaklaşık yüzde 80’ini etkileyen bel ağrısı, günümüzde sağlık sorunlarının başında gelmektedir.Kişinin günlük yaşam aktivitesini etkilemekte, sosyal yaşamını bozmakta, iş yaşantısını engellemektedir.İş kaybı ve sağlık giderleri olarak ekonomiye de büyük ölçüde zarara uğratan bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır.

Bel ağrılarının ortaya çıkmasının ya da tekrarlanmasının önlenmesi bilgilenme ve eğitim gerektirir.Kişilerin bel yapılarını tanımaları, belin hangi hareketle ne kadar zorlanacağını bilmeleri, bel ağrısına neden olan risk faktörlerini, günlük aktiviteler sırasında nasıl davranacaklarını ve egzersizlerin etkilerini öğrenmeleri gereklidir.Bel ağrısının tekrarlanmasını önlemek için hastanın eğitimi temel amaçtır.

BEL AĞRINDA RİSK FAKTÖRLERİ

Kişisel Faktörler

Yaş : Bel ağrılarının sıklığı yaşla birlikte artar ve 40-60 yaşlarında en sık karşımıza çıkar

Cins : Kadınlarda bel ağrısının daha sık tanımlanması, ağrı nedeniyle hekime daha kolay başvurmalarına bağlanmaktadır.Gerçekte , kadınlar ve erkekler arasında, mesleki risk faktörleri dışında fark olmadığı belirtilmektedir.

Duruş Bozukluğu : Kambur duruş, belin fazla çukur yada düz tutulması bel ağrısının en önemli nedenlerindendir.

Fiziksel Uyum Bozukluğu : Sürekli egzersiz yapan ve fiziksel aktiviteleri iyi olanlarda bel ağrısı daha azdır.

Yapısal Özellik : Bacak boyu farklı, skolyoz ( gövde eğriliği ) kamburluk bel kavsinin artması yada azalması vücudun ağırlık merkezinin kaymasına yol açarak sırt ve bel ağrılarına neden olur.

Akciğer Hastalığı : Kronik öksürük nedeniyle bel ağrısı riskini arttırmaktadır.

Sigara, Kafein : diskin oksijenle beslenmesini bozar ; kronik öksürüğe neden olarak bele yük binmesine yol açar.

Şişmanlık : Kasların zayıflamasına ve omurgaya binen yükün artmasına neden olarak bel ağrısına yol açar.Aşırı yük altında kaslar yorulur ve incinmelere açık hale gelir, kolayca incinirler.Fazla kilonun baskısı altında belin normal kavsi artar.Omuzlara fazla yük biner.Artan yükle birlikte basıncın eşitsiz dapılımı dşsklerin fıtıklaşmasını kolaylaştırır.Karın bölgesinde biriken yağlar nedeniyle yük kaldırırken vücuda yakın tutmak zorlaşır ve bel ağrısı riskini arttırır.

Çok Doğum : Kasların zayıflamasına, bağların gevşemesine neden olur.

Mesleki :

Ağır kaldırma gerektiren meslekler

Öne eğilme, eğilerek dönme gerektiren meslekler

Otobüs, kamyon sürücüsü gibi titreşime maruz kalan meslekler

Sabit çalışma duruşu gerektiren meslekler ( örn. Bilgisayar kullanmak )

Psikolojik : Stres altında yaşayan kişilerin bel ağrısıyla karşı karşıya gelmeleri diğer insanlardan çok daha sıktır.Gerginlik bel ağrısına, bel ağrısı gerginliğe yol açarak kısır döngüsünün kırılması çok zor olabilir.İşle ilgili psikolojik faktörler şunlardır :

* İşini sevmeme
* Takdir edilmeme
* Aşırı gerginlik, stres

Davranışsal faktörler : Bel ağrısı nedeniyle çevrelerinden gördükleri ilgi, yardım işlerinin kolaylaştırılması, tazminat alma, erken emeklilik gibi ikincik kazançlar nedeniyle bel ağrısı sıklığı artabilmektedir.

Sportif : futbol, tenis, kürek, halter, güreş

BEL AĞRISININ NEDENLERİ

Bel ağrısı, eklemler, bağlar, kaslar ve diskten kaynaklanabilir.Bel ağrılarının çoğunluğu mekanik kaynaklı ( omurganın işlevsel ya da yapısal bozukluklarına bağlı ) bel ağrılarıdır ve bunların pek az bir bölümü bel fıtıklarına bağlıdır.

BEL ZORLANMASI

Mekanik stresler sonrasında ortaya çıkan bel ağrısıdır.Kötü kullanma ya da aşırı kullanma sonrasında bel kaslarının, bağlarının ya da eklemlerin zedelenmesini ifade eder.Kaslar ve bağlar yeterince güçlü ve esnek değilse, yerden bir kitap almak yada kukarıdaki rafa uzanmak bile bel zorlamasına neden olabilir.Beldeki ağrıya duyarlı yapıların omurganın hareketiyle uyarılması sonucunda bel ağrısı ortaya çıkar.

Mekanik kaynaklı bel ağrıları :

Bel zorlanması ( akut yada kronik )

Dejenerasyon / Kireçlenme (Osteoartroz)

Bel daralması (spinal stenoz )

Bel fıtığı

Duruş bozuklukları

Bel kayması

Kırık

Fibromiyalaji, Myofasiyal ağrı

Mekanik Kaynaklı Olmayanlar:

Yangınsal (iltihabi) / Romatizmal

Enfeksiyoz

Metabolik (Osteoporoz,Paget hastalığı )

Tümör

Damarsal

İç organlardan yayılanlar

Psikojenik

EN FAZLA GÖRÜLEN BEL PROBLEMLERİ

1- Kas zorlanmaları, kas spazmı

2- Bağlar ve eklemlerdeki bozukluklar

3- Disk ve çevre dokularda yıpranma (Osteoartroz)

4- Disk fıtığı

5- Diğerleri ( metabolik,enfeksiyoz,tümör,psikolojik )

Bu uyarılar :

1- Normal bele beklenmeyen normal stresin gelmesi

2- Notmal bele anormal stresin gelmesi

3- Anormal bele normal stresin gelmesi şeklinde olabilir.

Harekete hazırlıksız olmak, o sırada yorgun, kondüsyonsuz, gergin yada sabırsız olmak normal belde beklenmeyen normal strese yol açarak bel ağrılarına neden olabilir.(ör. Öne eğilmiş pozisyonda) normal bele anormal stres yaratır.Omurgada varolan yapısal bozukluklar nedeniyle, normal kişilerde sorun yaratmayan hareketler ve yüklenmeler kolaylıkla bel ağrısına neden olabilir.

Bel zorlanmasından korunmak için yapılması gereken en önemli şey, güçlendirme ve esnetme egzersizleridir.Ancak bu egzersizler sırasında bile zorlanma olabileceğinden, öncesinde yeterince ısınmaya özen gösterilmelidir.

BEL AĞRISI BULGULARI

* Belde ağrı
* Belden bacağa yayılan ağrı
* Kas tutulması ( spazm)
* Topallayarak yürüme
* Gövdenin bir tarafa eğilmesi (skolyoz)
* Bacakta güç azalması
* Ayak/bacakta karıncalanma, uyuşma
* Refleks kaybı

KAS SPAZMI

Kas spazmı, kasların ağrıya verdiği koruyucu bir yanıttır.Bel zorlanması yada disk fıtığı gibi durumlarda o bölgedeki kaslar, beli hareketsizleştirmek ve zedelenmenin ilerlemesini önlemek için kasılırlar.Ancak bu koruyucu kasılma hastanın canını çok yakar.Bu nedenle, kas gevşeticiler ağrı kesiciler, bölgesek sıcak uygulamaları spazmın azaltılmasında yardımcı olabilirç

BEL FITIĞI

Yaşlanmayla birlikte diskin halkasal bağları esnekliğini yitirir, su kaybeder ve zamanla ince çatlaklar ortaya çıkar.Diskin içindeki jölemsi çekirdeğin bu çatlaklardan girerek arkaya doğru balonlaşmasına “fıtık” denir.Fıtıklaşan disk, omurgayı arka yanlardan terk eden çevresel sinir üzerine baskı yaparak “siyatik” ağrısına yol açar.Bu durumda siyatik sinirin yolu boyunca belden ayağa kadar yayılan şiddetli ağrı ortaya çıkar.

BEL KAYMASI

Bir omurgada doğumsal ya da sonraadn yıpranma sonucunda “spondilolizis” adını alan bir bozukluk ortaya çıkar.Eğer bu bozukluk, omurun iki yanında olursa omuz öne doğru kayar.Bir çok olguda doğumsal olduğu halde, buna bağlı bel yakınmaları 20’li yaşlara dek ortaya çıkmaz.Bu yaşlardan itibaren kas-bağ desteğinin bozulmaya başlamasıyla birlikte tedavide korseleme, fizik tedavi yöntemleri, egzersiz ve ilaçlardan yararlanılır.İleri olgularda cerrahi yolla sabitleme gerekebilir.

BEL AĞRISINI ENGELLEME

Günlük yaşam aktiviteleri sırasında nasıl davranacağımızı bilmek ve bunlara uygun davranmak, bel ağrılarının yinelemesini engellemede en etkili yollardan biridir.Uygun şekilde ayakta durma, yatma, oturma, ağırlık kaldırma gibi tekniklerin öğrenilmesi ileride oluşacak sorunların engellenmesini sağlayabilir.

NE ZAMAN HEKİME GİTMELİYİM ?

Bel ağrılarının büyük çoğunluğu kendi başına herhangi bir şey yapmaksızın geçebilir.Kısa süreli istirahat, basit ağrı kesiciler genellikle kısa sürede ağrının geçmesini sağlar.Bu nedenle, her türlü ağrıda hekime koşmak gereksizdir.

Peki ne zaman hekime gidelim ?

1- Bel ağrısı için alarm anlamına gelen “ KIRMIZI BAYRAK”

2- Dinlenmeyle geçmeyen inatçı ağrılar; gece ağrıları

3- Kaslarda güçsüzlük, zayıflama

Kırmızı Bayraklar

* Kırık olasılığı, yüksekten düşme, trafik kazası gibi önemli kazalar; yaşlı ve osteoporozlu kişilerde küçük kazalar.
* Tümör ya da enfeksiyon olasılığı 20 yaş altında ya da 50 yaş üzerinde olmak, öyküde kanser varlığı, ateş, halsizlik, nedensiz zayıflama, sırtüstü yatınca ağrı, gece ağrısı, bağışıklık yetersizliği
* Kauda ekina sendromu olasılığı
* Makat çevresinde ve apış arasında duyu kaybı, idrar yapamama/ kaçırma, dışkı tutamama, bacak ya da ayakta ani başlayan kas güçsüzlüğü/ayağını sürüme

BEL AĞRISI TEDAVİSİ

Bel ağrısı geçirenlerin yüzde 70-85’i ilk ataktan sınra tedaviye gerek kalmadan iyileşir.Ancak bel ağrısı geçirenlerde bu ağrının yineleme olasılığı çok yüksektir.İlk kez bel ağrısı geçirenlerin yüzde 40’ında bir yıl içinde ikinci atak, süreğen bel ağrısı olanların yüzde80’inde aynı yıl içinde ikinci atak ortaya çıkmaktadır.Önemli olan ilk ataktan korunmak ; ilk atağı geçirenlerde tekrarlanmanın önlenmesini sağlamaktır.Bel ağrısının yerleşimini ve tekrar edilmesini önlemek için ;

* Erken tanı ve etkili tedavi
* Hasta eğitimi
* Erken işe dönme, temel ilkelerdir.

BEL AĞRISI TEDAVİSİNİN AMAÇLARI

* Ağrıyı gidermek
* Kas tutulmasını azaltmak
* Kas gücü, dayanıklılık ve aerobik kapasiteyi arttırarak günlük yaşama ve işe en kısa sürede dönüşü sağlamak
* Yaşam kalitesini arttırmak
* Beli korumayı öğrenmek
* Bel ağrısının tekrarlanmasını önlemek

BEL AĞRISININ TEKRARININ ÖNLENMESİ İÇİN

* Bel bölgesindeki yumuşak dokuların esnekliğinin sağlanması
* Bel kaslarının yeterli güce ulaşmasının sağlanması
* Günlük aktivitelerde ve dinlenmede uygun hareket şekli ve duruşların öğrenilmesi
* Bel ağrısı yaratan risk faktörlerinin saptanıp ortadan kaldırılması gereklidir.

İSTİRAHAT

Bel ağrılarının tedavisinde istirahatın yeri açıktır.Ama bundan 10-15 yıl önce 2-3 haftaya uzatılan yatak istirahatı, günümüzde gereksiz hatta zararlı bulunmaktadır.En fazla 3-5 gün sürekli yatak istirahati çoğu durumda uygun ve yeterlidir.nörolojik bulgusu olan hastalarda istirahat dönemi 2 haftaya dek uzatılabilir.Buradaki istirahat daha çok ev istirahatı şeklindedir.Örn. ev hanımı, ayakta dik durarak yemek yapıp, bulaşık yıkayabilirler.Uzun süreli yatak istirahati yapanlarda iyileşmenin daha uzun sürdüğü ve işe dönmenin geciktiği gösterilmiştir.Bu nedenle en kısa sürede normal günlük yaşantınıza ve işinize dönmeniz iyileşmenizi daha da hızlandıracaktır.

İstirahat neden ağrıyı azaltır ? Yanıtı basit.İstirahat sırasında omurgaya binen yük azalır ve iyileşme süreci kısalır.Ancak, istirahat gereğinden fazla uzun tutulursa disk üzerinde zararlı etkilere ve kasların zayıflamasına yol açacağı gözden kaçırılmamalıdır.

Hangi pozisyonda istirahat edilmelidir ? Bunun kesin bir kuralını vermemek daha doğrudur.Uygun bir yatakta, rahat ettiğiniz pozisyonda yatmanız en iyisidir.Bu pozisyonu deneyerek kendiniz rahatlıkla bulabilirsiniz.Genellikle dizler hafif kıvrık şekilde yan yatmak yada dizler altına bir yastık koarak sırt üstü yatmak en iyi sonucu verir.

Alıntıdır:

Bel ağrısı nedenleri” için bir yorum

  1. belimde şiddetli ağrı var doktora gittim ilaç ve itne ve kanımdan aldıkları beyaz kanı iyneye kattılar belime sekiz tane iyne uygulandı ve serum yapıldım fizik gördüm bir süre geçti kısa süre doktor tekrar ilaç vefizik 20 gün görecem bu ağrıdan kurtulacammı bana yardımcı olurmusunus teşekürlerımi arz ediyorum sayğılarımla Pakize korkmaz bursa

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.