Benign Lezyonları Hiperplazi

Benign Lezyonları

Hiperplazi Nedir

Hiperplazi olgularının %70’i Cushing, %20’si Conn sendromludur. Hiperplazinin adenomdan ayrılması önemlidir; adenomda tedavi cerrahi, hiperplazide medikaldir. Olguların yaklaşık yarısında gland normaldir; hiperplazik olan diğer yarısında gland şeklini koruyarak büyür. Boyutunun 5 cm’i, bacak kalınlıklarının 1 cm’i geçmesi hiperplazi olarak değerlendirilir. Hiperplazi bazen multinodüler görünümdedir. Metastaz ve tüberküloz ile ayırıcı tanı yapılmalıdır.

Adenom

Adenom, morfolojik olarak normal adrenal hücrelere benzeyen selim bir neoplazi olarak tarif edilir. Mikroskopik olarak adenom zona fasikülata, zona glomerülosa veya her ikisinin birlikte bulunduğu bir görünüm arzedebilir. Adenom genellikle yuvarlak şekillidir ve kapsüllüdür. Genellikle kendisini fonksiyonel otonomi ile gösterir. Adenomların çoğu 2 cm’yi aşmaz, çoğunlukla tektir ve tipik olarak küçük lezyonlardır. Nadiren 5 cm’yi veya 50 gr’ı aşarlar. 5 cm veya 50 gr’ı aşarsa, ayırıcı tanıda karsinom düşünülmelidir.

Adrenokortikal adenomların sıklığının, otopsi çalışmalarında %1.4 ile %8.1 arasında olduğu gösterilmiştir.

Adenom ve nodüler hiperplazinin birbirinden ayrılması zordur. Adenom genellikle tek ve kapsüllüdür, nodüler hiperplazi multinodüler ve kapsülsüzdür. Fakat kapsüllü ve kapsülsüz nodüllerin bir glandda aynı anda bulunması, aynı sürecin değişik evreleri olabileceğini gösterebilir. Adenom ve nodüler hiperplazi yaş, hipertiroidizm ve diabetli hastalarda artmaktadır. Hipertansif kişilerde de arttığı bildirilmektedir (33). Hipertansif kişilerde sıklıkla adrenal arterler ve arterioller skleroza uğrar, bu da kortikal atrofik alanlar meydana getirebilir. Nodüller bu gibi yerlerde gelişen kompansatuar hiperplazinin bir şekli olarak gelişebilir.

Adenomların çoğu fonksiyoneldir ve fazla hormon üretimi sebebiyle klinik sendromlar meydana getirirler. Genellikle kortizol veya aldosteron salgılarlar. Nadir olarak androjen salgılarlar. Feminizasyona sebep olan lezyonlar çoğunlukla kanser olarak düşünülmelidir.

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.