Boy Kısalığının Nedenleri

Boy Kısalığının Nedenleri

Boy kısalıkları etyolojik olarak, patolojik olmayan boy kısalıkları ve patolojik boy kısalıkları olmak üzere iki ana grupta değerlendirilebilmektedir. Normalin varyantı olarak da isimlendirilen patolojik olmayan boy kısalıkları kendi içinde genetik boy kısalığı, konstitüsyonel gelişme geriliği ve idiopatik boy kısalığı olarak ayrılırken, patolojik boy kısalıkları ilk olarak vücut oranlarını bozanlar ve bozmayanlar olarak sınıflandırılmaktadır. Vücut oranlarını bozan gruba iskelet displazileri, radyasyon etkisi ve raşitis dahildir. Vücut oranlarını bozmayanlar prenatal ve postnatal olarak ayrılmaktadır. Prenatal grup intrauterin büyüme geriliği tip 1, kromozom anomalileri ve boy kısalığı ile giden bazı sendromları içine almakta iken, postnatal grup endokrin bozukluklar, psikososyal nedenler, malnütrisyon ve kronik hastalıkları içermektedir

Patolojik olmayan boy kısalıkları ( normalin varyantı )

Genetik boy kısalığı
Konstitüsyonel büyüme ve gelişme gecikmesi
İdiopatik boy kısalığı

Patolojik boy kısalıkları

Vücut oranlarını bozanlar İskelet displazileri Radyasyon etkisi Rahitis Vücut oranlarını bozmayanlar Prenatal
İntrauterin büyüme geriliği tip 1
Kromozom anomalileri
Boy kısalığı ile giden bazı sendromlar Postnatal
Endokrin bozukluklar
Psikososyal nedenler
Malnütrisyon
Kronik hastalıklar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.