Çocuk Felci (polio)

Akut, ateşli, merkezi sinir sistemi belitileri veren nekrozlar yaparak paralizilerle sonuçlanan, enfeksiyöz bir hastalıktır.

Etken: Poliomiyelit virüsüdür. Dayanıklı bir virüsdür. Düşük ısıda çok uzun süre aktif  kalırlar. 50 santigrat derecede inaktive olurlar. Dışkı içinde birkaç hafta canlı kalabilirler. Virüsün üç antijenik tipi vardır. 1-2-3- olmak üzere her biri organizmada özel antikor oluştururlar.
Hastalığı yapan tipe karşı teşekkül eden antikorlar hayat boyunca ve tam  bir bağışıklık meydana gelir.

Epidemiyoloji: dünyanın Her yerinde endemik olarak vardır. sonbahar ve ilk yaz aylarında epidemiler yapar. Her yaşta Görülebilirse de özellikle çocuklarda 1-4 yaşlarındaki erkeklerde daha sık görülür. Kaynak poliolu hastaların dışkı ve boğaz sagılarıdır. Bulaşma yolları, doğrudan damlacık yolu ile dolaylı olarak taze kontamine olmuş eşyalarla dışkı ile kirlenmiş besinlerle alınır. Karasinekler ve hamam böcekleri hastalığı yayılmada rol oynar.

Bulaşıcılık Süresi: En çok kuluçka dönemindedir.  Hastalık belirtinin görüldüğü andan itibaren bir a süreyle bulaşıcı olduğu otoriteler tarafından kabul edilmektedir.

Kuluçka Dönemi: Ortalama 7-14 gündür. 5-40 gün arasında olabilir.

Belirtileri: Oral yolla alınan virüs, farenkse veya bağırsaklara yerleşir. Buradan da kana geçer. Kan ve sinir yoluyla merkezi sinir sistemine gider. Burada: kanama, dejenerasyonlar yaparak felçlere neden olabilir. Ayrıca kalp kası, karaciğer, pankreas, böbrek üstü bezleri, solunum yolu, deri mukozalarda virüs yayılır. Her zaman belirti vermeyebilir. Bu nedenle belirtiler yönünden polio çocuk felci dört klinik şekil gösterir.

1- belirtisiz enfeksiyon şekli: Virüs çoğalır, dışkı ile atılır ve yayılır. Ancak laboratuvar tetkikinde hastalığı geçirmekte olduğu anlaşılır.

2- Abortif şekli:
Ani başlangıç, ateş boğaz ağrısı, nezle bulantı, kusma, karın ağrısı, eklem ve kas ağrılarısı vardır. Bunların hepsi bir arada bulunmayabilir. Belirtilerin şiddetine göre hastalık bir kaç günde tamamen kaybolur veya menengial bulgular ve felçler ortaya çıkabilir.

3- Nonparalitik (Paralizisiz) şekil: Yukarıdaki belirtilere ek olarak, çok yüksek ateş, çok şiddetli baş ağrısı ile menenjit belirtileri ortaya çıkar. Beyin omurilik sıvısında protein artmıştır. Lökositoz ve lenfositoz görülür.

4- Paralitik şekil: Bir hafta içinde yukarıdaki hastalık tablosuna felçler eklenerek seyreder. Bu şekil enfeksiyonun klasik şeklidir. Her üç tip virüs paralitik poliomiyelit yapabilir. Felçlerin oluşması etkenin virulansı ile ilişkilidir.

Tanı: Kesin tanı için labaratuvar tetkikleri yapılır. Dışkıda etken aranır. kanda antikor titremesi aranarak yükselmesi belirlenir. Üst solunum yolu enfeksiyonu menenjit, akut romatizma, ansefalit, difteri ile karışabilir.

Korunma:
*Bildirimi Zorunludur.
* Hastanın atıklarının gıda maddelerine bulaşması önlenmeli.
* Atıklarla kirlenen eşyaların dezenfeksiyonu gerekir.
* Sular Klorlanmalı, sütler kaynatılmalı, çiğ sebze ve meyvalar klorlu su ile yıkanmalıdır.
*Aşılama En iyi koruma aracıdır. Aşının yapıldığı ülkelerde hemen hemen çocuk felci hastalığı ortadan kalkmıştır.

Tedavi: Enfeksiyon 1 – 2 hafta sürebilir. fakat hasta yaşam boyunca bağımlı olabilir. iyi bir bakım ve tedavi yapılırsa komplikasyonlar da azalır.
* Yatak ta dinlenme uygulanır.
* Felçli bölgelere sıcak uygulama yapılır
* Sıvı ve Elektrolit dengesine dikkat edilmesi gerekir.
* Kalp ve Solunum Kaslarını kuvvetlendirici ilaçlar verilir.
* Kontipasyonu önlemek için uygun diyet verilir.
* Gerekirse Oksijen verilir ve trakeostomi yapılır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.