Dr. Samuel Hahnemann (1755 – 1843)

Homeopati’nin kurucusu.
Kendisi doktor, kimyacı, eczacı, aynı zamanda tercümandı.
‘’Similia similibus curentur’’ yani “benzeri benzeri ile iyileştirilebilir’’ tezini kanıtladı.

Biyografisi


1755 F. C. S. Hahnemann 10 Nisan 1755 de Meissen, Almanya’da doğdu

1767-1770 Latince eğitim veren devlet okulu,

Meissen

1770-1775 St. Afra asiller okulu, Meissen

1775-1776 Leibzig Tıp Fakültesi

1777 Viyana Tıp Fakültesi

1777-1779 Baron S. von Brukenthal in doktoru

ve kütüphanecisi, Hermannstadt-Romanya

1779 Erlangen Tıp Fakültesi ve mezuniyet

1780 Muayenehane hekimliği, Hettstedt

1781 Eczacılık Eğitimi, Dessau

1782 Henriette Küchler (1764-1830) ile evlilik (bu

evlilikten 11 çocukları olmuştur)

1782-1784 Çeviriler ve araştırmalar ile ilgilenmiş

ve seyahatlar yapmış

1786 Arsenik zehirlenmesi ile ilgili makale

1789 Leibzig’e taşınma

1790 William Cullen’in Materia Medica’sının çevirisi ve kinin deneyi

1792 Schloss Georgetal, Gotha da bir akıl hastanesinin kurulması

1783-1799 Eczacılık ansiklopedisinin yayınlanması

1796 Simila Similibus Currentur prensibinin

oluşturulup makale olarak yayınlanması (Hufelands

Journal, 2. Cilt)

1805-1811 Torgau’a yerleşme

1805 Denenmiş ilaçların sonuçlarının yayınlanması

1806 Deneyimlerin tedavi bilgisi kitabının yayınlanması (organonun öncüsü Kabul edilir)

1810 Organon 1. Baskı

1811 Potensiyalizasyon kavramın öncüsü olarak

ilk defa “sulandırma/inceltme”kavramının kullanımı

1811-1821 Leibzig’de muayenehanecilik ve

öğretim görevlisi olarak çalışma

161811-1821 “Saf ilaç bilgisi” 6 ciltlik kitaplarının

yayınlanması

1819-1835 Derebeyi Ferdinand’ın özel doktoru,

Köthen

1827 “Potensiyalizasyon” kavramını ilk defa kullanması

1828 “Kronik hastalıklar” kitabı

1829 Alman Homeopat Tıp Doktorları Derneğinin

kurulması

1830 Henriette’nin vefatı

1831 Kolera epidemisinde aktif tedavi etme ve

koleranın “küçük varlıklar” tarafından yapıldığını ve

bundan antiseptiklerle korunabilineceğini makale

olarak yayınlaması

1832 Homeopati dergisinin yayınlanması

1835 Melanie D’Hervilly (1802-1878) ile evlilik

ve Paris’e taşınma

1843 2 Temmuz 1843 te vefat etmiştir ve ilk

Montmartre ‘e gömüldükten sonra mezarı Pére Lachaise’e taşınmıştır.

Hayatı

17 nisan 1755 te meissen de fakir bir ailede

doğmuştur. Porselen boyacısı olan babası onu okuması için bir latince eğitim veren devlet okuluna

gönderir. 12 yaşına geldiğinde hahnemann okuldaki

öğrencilere latince öğretmeye başlar. Bunu fark eden

öğretmeni onu burslu okuyabileceği asillerin gitti St.

Afra okuluna yazdırır.


Hahnemann ın hayatını değiştiren bir okul olcaktır.

Okulun Sloganı olan Aude Sapere(-kendi- aklını kullanma cesaretini göster), hahnemann ı çok

etikemiş ve hatta organonda kullanmıştır. Hayatı

boyunca da bu sloganı takip etmiştir. Okulu bitirdikten sonra 20 yaşında leibzig te tıp eğitime başlar.

Fakat buradaki eğitim hahnemann a çok teorik gelir.

O, pratiğin- uygulamaların adamıdır. Bu yüzden

hastalar ve kadavralar üzerinde çalışması ile meşhur

viyana üniversitesine başlar. Bir dönem ara vermek

zorunda kalıp sonra eğitimine erlangen üniversitesinde devam eder. 24 yaşında diplomasını alır.

Hahnemann, viyanadaki tıp eğitimi sırasında o

dönem viyanada çalışan dr. Anton von stroerk den

etkilenmiştir.


Viyanadaki eğitimine ara vermek zorunda kaldığı

dönemde romanyada (transilvanya) baron samuel

von brukenthal ın yanında kütüphaneci ve dr olarak

çalışmaya başlar. Orada kütüphaneyi düzenlerken, J. P. Rhumelius un MEDICANA SPAGYRICA kitabını okur. Bu kitapta ilk defa benzerlik yasası ile karşılaşır. Ayrıca romanyada St. Andreas Mason locasına kabul edilir ve onun kütüphanesinde Eski Mısır’ın neo-platonik, hermetik ve simya geleneklerinden bahseden kaynakları okur ve böylece benzerlik yasası ve herşey bir bütündür kavramı üzerinde düşünmeye başlar.


Almanyaya geri döndüğünde tıp eğitimini tamamlar

ve Hettstedt denen bir yerde muayenehane hekimliğine başlar. Fakat bundan mutlu olmaz ve doktorluğu bırakır ve tercumanlık yaparak hayatını kazanmaya başlar.


Kendi otobiyografisinde o dönem için şöyle

yazmıştır. “Bir insana nasıl etki ettiğini tam olarak bilmediğimiz güçlü ilaçlarla yaptığımız tedaviler sonucunda insanlar ya ölmekte yada ilaca bağlı yeni hastalıklar çıkmakta, ki bunlar ilk hastalıktan çok zor tedavi edilmektedir. Bu şekilde bir katil yada yaşamı daha da zorlaştırıcı biri olma düşüncesi beni kahrettiği için muayenehanemi kapattım. Böylece insanlara daha fazla zarar vermemek için doktor olarak tedavi etmeyi bıraktım. Kimya ile ve kitap tercümeleri ile ilgilendim ”


Bu esnada eczacılık eğitimi de alır ve 11 çocuğunun

annesi olan henriette ile evlenir.

1790 yılına kadar birçok çalışma ve çeviri yapar.

Bunların bazılarını yayınlar.Çevirileri esnasında 1790 yılında cullen’in materia

medicasını çevirirken sıtmada kullanılan kinin maddesine rastlar. “kına kına ağacının kabuğu mide duvarını güçlendirici etkisinden dolayı sıtmadaki ateşe iyi gelir” diye bir açıklamaya rastlar. Ateşe sebeb olan bazı maddeler (arsenik, karabiber, kahve vb ) aynı zamanda ateşi düşürmede de kullanıldığını bilen hahnemann kinini kendi üzerinde denemeye

karar verir. Bir kaç gün günde iki kez tedavi edici

dozda kina kina maddesini alir. Ve her seferinde sıtmadakine benzer semptomları yaşar (el ve ayaklarında soğukluk, halsizlik, uyku hali, kalp çarpıtısı, titreme, yanaklarda kızarma, ateş, susuzluk, vb) . Bu deneyi bir kaç kez tekrarlar ve her seferinde aynı sonucu alır. Ilacı bırakınca tekrar eski haline geri gelir.

daha sonar çalışmalarına devam eden hahnemann

homeopatinin benzerlik prensibini ve yeni bir tedavi

yolu olduğunu ilk 1796 yılında bir dergide makale

olarak yayınlar. Ve bu homeopatinin doğum yılı olarak kabul edilir.


Ilk 1807 yılında ilaç denemeleri ve benzerlik yasası

ile tedavi temelleri üzerine kurulu tedavi şekline homeopati kelimesini kullanır


1811 de 1827 de potensiyalizasyon olarak tanımlayacağı ilaçları sulandırma kavramını kullanır. O zamana kadar ilaçların ana tentürlerini tedavide ve ilaç denemelerinde kullanıyordu. ama bunun sonucu bir

çok olumsuz etkilerde oluşuyordu. Sulandırma

işlemi hahnemann’ın en büyük katkılarından ve keşiflerinden biridir.


Hahnemann ın yaşadığı dönem sosyal hayatta ve

düşünce bazında devrimlerin yaşandığı bir yüzyıldı.

Hahnemann ın da böyle bir devrim niteliğindeki tedavi sanatı ile ortaya çıkması sürpriz değildir aslında. Özellikle yaşam gücü kavramını homeopatiye dahil etmesinde etkilendiği bir çok düşünür vardır.


1819 da köthen e taşınır ve 1830-1836 kolera epidemisi patlar. tüm homeopatlar

başarılı bir şekilde bu epidemiye müdahele eder (başarı oranı % 80).Hahnemann ilk defa Pasteur’dan çok önce kolera ile ilgili yazdığı bir makalede koleranın küçük varlıklar ile bulaştığını ve korunmak için antiseptik maddelerin kullanılması gerektiğinden bahsetmiştir!!!


Hahnemann ın avrupa çapında öğrencileri olmuş ve

homeopatiyi bir çok yere taşımaya başlamışlardır.

Ününün duyulduğu yerlerden biri de fransadır. Hahnemann ın yazılarını okuyan genç ressam Melanie

çok ektilenir ve tedavi olmak amacı ile erkek gibi

giyinip köthene gelir. Hahnemann için melaninin

kadın olduğunu görmek büyük bir süpriz olur ve 80

yaşındaki hahnemann ve 34 yaşındaki Melanie birbirlerine aşık olurlar ve herkesin itirazına rağmen evlenirler. Melanie ile Parise taşınan Hahnemann araştırma ve hekimliğine yaşamının sonuna kadar burada devam etmiştir.


2 Temmuz 1843 te bronşitten kısa sürede ölmeden kısa bir süre önce söylediği şu sözler çok anlamlıdır: “ Sahip olduğumuz en paha biçilmez hediye temiz bir vicdan ve iyi bir sağlıktır; Tanrıya olan sevgiyi ve kendini tanımayı birincisi verir, Homeopati de diğerini “ Hahnemann’ın mevsimsel ortaya çıkan bir bronşiti vardır. En son 1843 te rahatsızlandığında Melanie nin ısrarlarına rağmen öğrencileri tarafından tedavi edilmeyi red eder ve herkesin bir sebepten ölmesi gerektiğini söyler. Çokkısa sürede fazla acı çekmeden 2 Temmuz 1843 t vefat eder ve şu anda mezarı ve anıtı Fransada dır. Hahnemann çok büyük bir düşünür, mucit, filozof ve hekimdir ve geleceğe harika bir miras bırakmıştır, yeterki doğru bir şekilde kullanılsın.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.