Eritrositlerin aşırı yıkımına bağlı anemiler

a) Konjenital hemolitik anemiler,
b) Edinsel hemolitik anemiler,

Eritrositlerin normal yaşam süreleri 120 gündür. Bunu tamamlamadan yıkılmalarına hemoliz denir. Kemik iliği aşırı yıkımdan dolayı bu kayıbı karşılayamazsa hemolitik anemi ortaya çıkar. Hemolitik anemiler kenjenital ve edinsel olabilirler.

Normal eritrosit ve hemoglobin yapımında, doğuştan bozukluk nedeniyle eritrositlerin erken yıkılımıdır. Yıkım sonucu anemi ve sarılık (yıkım sonucu bol miktarda hemoglobin açığa çıkar ve ve biluribin yapımı artar) görülür.

Talasemide hemoglobin yapısında bozukluk vardır. En çok görülen tiri akdeniz anemisidr. Akdeniz anemisi Cooley Anemi‘dir. Anemi belirtileri bebeklik çağında başlar. Dalak ve karaciğer büyüktür. Hastalar genellikle erişkin yaşına ulaşamazlar.

Orak hücreli anemiler: Hemoglobin kusuru olup eritrositler orak  şeklini almıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.