Fibrinojen Nedir ve Fibrine Dönüşümü

Fibrinojen Nedir ve Fibrine Dönüşümü

Fibrinojen ( faktör I), solubl bir plazma glikoproteinidir. Molekül yapısından kaynaklanan aşırı negatif yükler, plazmadaki fibrinojenin çözünürlüğüne katkıda bulunurlar ve aym zamanda fibrinojen moleküllerinin elektrostatik olarak birbirlerini uzaklaştırmalarına neden olarak agregasyonu engellemeye yardımcı olurlar.

Trombin, litik etkiyle fibrinojenin ve fibrinopeptidlerin A oc ve Bp zmcirlerinin a ve p kısımları arasında yer alan 4 adet Arg-Gli bağım hidrolize ederek fibrin monomerlerini oluşturur. Fibrin monomerleri daha sonra yan yana gelerek çözünmeyen fibrin pıhtısını oluştururlar. Ancak meydana gelen pıhtı, gevşek bir pıhtıdır.

Trombin fibrinojeni fibrin’e dönüştürmenin yanısıra faktör XHI’ü de faktör XIIIa’ya dönüştürür. Faktör XIIIa, Ca2+ varlığında fibrin moleküllerinin kovalan biçimde çapraz bağlanmalarım sağlayarak, proteolize karşı direnci artmış daha stabil bir fibrin pıhtısımn oluşmasını sağlar.

Pıhtılaşma sistemi normal olarak fibrin pıhtılarının devamlı meydana getirildikleri ve çözündükleri dinamik bir denge durumundadır. Fibrin ve fibrinojeni yıkmaktan başlıca sorumlu olan plazmin, inaktif zimojeni olan plazminojen formunda dolaşıma katılır.

întrinsik yol, in vitro kan pıhtılaşmasında önemli olmakla birlikte fizyolojik olarak önemi tartışılır vaziyettedir. Çünkü faktör XII, prekallikrein ve yüksek molekül ağırlıklı kininojen eksikliği olan hastalarda kanama problemleri görülmemektedir. Bu nedenle intrinsik yol normal kan koagülasyonunda, aslmda daha az önemlidir. Faktör XI‘in rolü ise, faktör XI eksikliği olan hastalarda değişken kanama eğüimlerinin olması sebebiyle oldukça belirsizdir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.