Gebelik nerede ve nasıl başlar – Gebeliğin belirtileri nelerdir?

Gebelik ilk olarak rahimle yumurtalıklar arasında bir iletim kanalı olan tüplerde başlar. Gebeliğin ilk başlangıç aşaması döllenme olayıdır. Erkeğin eşey hücresi olan sperm ile kadının eşey hücresi olan yumurtanın birleşmesine döllenme denir ve bu olay tüplerde gerçekleşir.
Öncelikle döllenmenin gerçekleşmesi için sperm ile yumurtanın tüplerde buluşması gerekir. Bu buluşmaların sağlanabilmesi için kadının yumurtasının yumurtalıktan atıldığı güne rast gelen veya yakın günler de bir cinsel ilişkiolmalıdır.

Normalde kadın vücudu, adet döngüsü sayesinde her ay gebeliğe hazırlanır. Be yinden salgılanan özel hormonların yöne timi altında adetin 1. gününden itibaren her ay bir yumurtalıktan genç bir yumur ta seçilip gelişmeye başlar. Bu genç yu murta ortalama 14 gün süren bir geliş meyle olgun bir yumurtahaline gelir. Adetin ilk gününden ortalama 14 gün sonra olgunlaşmış olan buyumurta, yu murtalıktan atılır. Tüpler tarafından emi lerek tüp boşluğuna alınır. İşte bu günle re yakın günlerde cinsel ilişki olmuşsa sperm hazneden rahme, oradan da tüple re geçerek tüpte bekleyen yumurtayı bu lur ve birleşirler. Böylece döllenme ger çekleşmiş olur ve yeni bir insan yavrusu nun ilk çekirdeği olan zigot meydana ge lir..

Sperm babaya ait, yumurta ise anneye ait genetik özellikleri taşır. Bu iki hücre bir leştiğinde oluşan zigotun, anne babaya benzer, fakat onlardan farklı yeni genetik özellikleri oluşur. Zigot oluştuğu anda saçının rengi ve saç teli özelliğinden, göz rengi, kaş şekli, ayakkabı numarasına kadar baştan ayağa tüm vücut özellikleri de o anda belirlenir. Bu belirlenme, döl lenmiş yumurtaolan zigotun yeni oluşan genetik şifresinin etkisiyle ortaya çıkar.

Daha sonra zigot, genetik şifresine uygun olarak gelişip ve büyüyerek, tüplerde iler lemeye başlar. 4-5 gün süren bir yolculuk la rahme ulaşır. Rahme düştüğünde, 1 gün rahimde bekler ve daha sonra rahme tutunma ve yuvalanma işlemi başlar. Bu işlem 1 hafta sürer. Döllenmeden 2 hafta sonra, döllenmiş yumurta, rahme yuva lanmasını tamamlamış olur.

Tüm bu olaylar devam ederken bir yan dan da yumurtalıklardan salgılanan kadın lık hormonları, gebeliğin devam edebil mesi için rahimin gebeliğe elverişli hale gelmesine yardım eder.. Rahimde yuvala nan bir gebelik bulunduğunda, o ay bek lenen adet kanaması gerçekleşmez.

1)En tutarlı belirti normal adetin bir ay gecikmesidir.
2)Gebeliğin ilk haftalarında kadının göğüsleri büyümekte ve meme uçları hafifçe ağrımaktadır.
3)Gebeliğin ilk haftalarında kadın normalin üstünde idrar etmektedir.
4)Sabah rahatsızlığı diye adlandırılan bulantı ve kusma.Bu belirti gebeliğin ikinci ayınca kendini gösterecektir.Üstelik bu belirti;yalnız sabahları değil,günün herhangi bir saatinde kendisini gösterebilir.
5)Gebeliğin daha ilerlemiş safhalarında karnın büyümüş olması gözle fark edilebilinecektir.
6)Gebeliğin dördüncü ve beşinci aylarında bebek oynamaya başlar ve buna yaşama hissi denir.

Bu belirtiler her zaman gebeliğe mi delalet eder?
Hayır.Bu belirtilerin bazıları başka durumlardan da meydana gelebilir.Ancak,bu durumlar spesifik fiziki buluşlarla karşılaştırıldığı vakit gebelik teşhisi kolayca varılabilir.

Bir kadının gebe kaldıktan ne kadar süre sonra doğum uzmanı tam bir gebelik teşhisi koyabilir?
Yaklaşık ikinci adetin gelmediği zaman,yani gebeliğin dört ile altıncı haftası arası.Tabiidir ki ilk adet gelmedikten iki ile üç hafta sonra bir gebelik testine başvurulursa teşhis büyük oranda bir doğrulukla yapılanabilecektir.

This is a sample footer. This text can be customized from the options page. Good luck.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.