Hemodiyaliz Hemsireligi ve Hastalar

Hemodiyaliz Hastaları ve Hemşirelik Bakımı

Hemodiyaliz işlemi sırasında hasta bakum şu konulan içermektedir

a) Hazırlık: Hastamn kilosu, kan basmcı, ateş, nabız, solunum alınıp
kaydedilmelidir.

b) Başlatma: Fistül antiseptik solüsyonla temizlenir, girilecek bölge tespit edildikten sonra fistül iğnelerinin biri artere, diğeri vene takılır. Diyaliz başlamadan önce her ay rutin olarak ve ayrıca gerek görüldüğünde hastamn hematokrit, hemoglobin, kan-üre azotu , serum potasyum düzeyi, pıhtılaşma zamanım değerlendirmek için kan örneği alınmalıdır. Kan kayıplarının olmamasına dikkat edilmelidir, belirtilen dozlarda heparin uygulanmalıdır. Makina pompası, Mpovoleminin olmaması için yavaş yavaş arttırılmalıdır.

Hemodiyaliz hemşireliği

c) Hastanın takibi: Kan basmcı, nabız, solunum, ısı, pıhtılaşma zamam, klinik olarak iyilik hali izlenmelidir. Acil ilaçlar, oksijen ve aspirasyon cihazları hazır bulundurulmalıdır. Hastamn rahat olması sağlanmalı, mümkünse bazı uğraşılar temin edilmelidir, (kitap, gazete, radyo, televizyon v.b.)

Teknik problemler dikkatli izlenmelidir, (hava embolileri, pıhtılaşma, diyalizat içeriğinde değişiklikler…)

d) Sonlandırma: Genelde işlem dört saat sürmektedir. Sonlandırma için kan alamı kesilir. Arter iğnesi çıkanhr.Gerekiyorsa kan örneği alındıktan soma tuzlu solüsyon veya hava ile setteki kan hastaya geri verilir. Kan tamamen verildikten sonra ven iğnesi de çıkarılır. Kanama olmaması için bir süre iğne yerlerine (fistüle) basınç uygulanır. Kanama durduktan soma steril tamponla kapatılır. Hastamn kan basmcı, nabız, ısı alınıp kaydedilir. Baş ağrısı, bulantı, kusma, halsizlik, baş dönmesi yoksa hasta ayağa kaldırılır. Tartılır ve bir süre dinlenmesi sağlandıktan soma gitmesine izin verilir. Makinadan setler çıkarılır, otomatik olarak yıkamaya alınır, yeni setler takılır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.