Hepatit A Nedir

Hepatit A Nedir
Hepatit A Hastalığı Nedir

Hepatit A
Son derece bulaşıcı bir virüs hastalığıdır. Halk arasında sarılık adıyla bilinir. Virüsünün vücuda girdikten sonraki 2-6 hafta kuluçka süresidir. Ülkemizde önemli bir sağlık sorunudur.

Belirtilerin hepsi aynı anda olabileceği gibi hiçbiri de görülmeden sessiz olarak hastalık ortaya çıkabilir. Hastanın yaşı arttıkça hastalık daha ağır seyreder. Küçük çocuklarda hiçbir belirti görülmeyebilir. Hepatit A genellikle 3-6 hafta sürer, ancak bazı olgularda altı aya kadar devam eden uzun süreli ya da kötüleşerek tekrarlayan semptomlar olabilir.Hastalık süresince çok uzun süre yatakta kalınması ve buna bağlı olarak işgücü kaybında artış söz konusudur. Tam düzelme 6 ay kadar sürebilir.

Hepatit A için kesin tanı kan testiyle konmaktadır.

Hepatit A, B ve C Kan Testleri
Hepatit karaciğerin tahribatına verilen genel isimdir. Hepatit A,B ve C değişik virüslerin sebep olduğu karaciğer enfeksiyonlarıdır. Burada bahsedilen testler hepatitin bu virüslerden herhangi birisinden kaynaklanıp kaynaklanmadığını belirler.

Test Nasıl Yapılır?
Bu teste girmeden önce herhangi bir önlem almaya veya beslenmenizi değiştirmeye gerek yoktur.

İğne ile kolunuzdan bir miktar kan alınır. Alınan kan tüpte toplanır ve laboratuara gönderilir.
Bu testi yaptırmak yalnızca birkaç dakikanızı alır. Bu testi yaptırırken AIDS, hepatit veya diğer kan yoluyla bulaşan hastalıklara yakalanma riski yoktur.
Sonuçlar Ne Anlama Gelir?

Çeşitli hepatit kan testlerinin sonuçları aşağıda özetlenmiştir. İlk grup testler virüsün kanda bulunup bulunmadığını kontrole yöneliktir. Antijen testleri olarak adlandırılırlar. İkinci grup testler vücudun enfeksiyona karşı reaksiyonunu ölçmek için yapılan testlerdir. Antikor testleri olarak adlandırılırlar.

Hepatit A Enfeksiyonu: Pozitif antijen testi (HAV yada hepatit A virüsü testi) ve pozitif antikor testi (IgM anti-HAV antikor testi) akut hepatit A enfeksiyonu geçirdiğinizi gösterir. Eğer geçmişte hepatit geçirmişseniz antijen testiniz negatif olacaktır fakat antikor testi pozitif olacaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.