Hippokampus Nedir

Hippokampus Nedir

Hippokampus temporal lobun iç yüzeyinde bulunan, önden arkaya doğru yay şeklinde uzanan ve insanda yaklaşık 4 cm uzunlukta olan bir yapıdır. Hippokampus yapısal özelliklerinden ve beyin sapı ile ilişkisinden yola çıkılarak küre şeklinde bir baş, üniform bir gövde ve ince bir kuyruk olmak üzere üç kısımda incelenmektedir

Hippokampal baş, beyin sapının önünde bulunmaktadır. Bu yapı, üstündeki parmaksı çıkıntılar ve küresel şekli ile hippokampal gövdeden kolaylıkla ayırtedilebilmektedir. Hippokampal gövde beyin sapına komşudur ve hippokampal başın parmaksı çıkıntılarından yoksundur. Bu bölge kantitatif amaçlı histopatolojik ve MRG incelemelerinde kullanılabilecek en önemli bölgedir. Hippokampal kuyruk beyin sapının arkasında bir yay oluşturmaktadır. Gövde ve kuyruk üzerinde alveus denilen bir yapı bulunur. Alveus hippokampal aksonların izlediği ana efferent yolu oluşturmaktadır. Bu yapı daha sonra beyne uzanan ve forniks olarak adlandırılan akson demetlerini meydana getirmektedir

Hippokampusun gövdesi birbirine kenetlenmiş U-şeklinde iki yapıdan, Ammon boynuzu (ters-U) ve dentat girusdan (normal-U) oluşmaktadır. Bu iki yapı dar bir hippokampal yarık (sulkus) ile birbirinden ayrılmıştır. Ammon boynuzu son derece ilginç bir yapı olup beynin beyaz cevher üzerinde gri cevher bulunan genel yapısından farklı olarak, birbiri üzerine sarılmış altı adet gri ve beyaz cevher tabakasından oluşmakt adır

Ammon boynuzu, kendisini oluşturan nöronların farklı görünüm ve bağlantıları nedeniyle CA1, CA2, CA3 ve CA4 olarak adlandırılan ve aralarında kademeli bir geçiş bulunan dört alt alanda incelenmektedir. Bu bölgelerin histolojik ayırımı kabaca aşağıdaki yapısal kriterlere göre yapılır. Subikuluma komşu olan CA1 (Sommer sektörü) Ammon boynuzunun yan kolunu yapar ve bu alanların en büyüğüdür. CA2 (Spielmeyer sektörü) Ammon boynuzunun iç ve yan kısımları arasında yer alan üst büküntüyü oluşturur. CA3, Ammon boynuzunun dentat girusun içine doğru giriş yaptığı büküntüsünde yerleşmiş olup iç kolu yapar ve CA4 ile dentat girus tarafından oluşturulan eğimin içine uzanır. CA4 (Bratz sektörü) ise Ammon boynuzunun dentat girus içerisinde bulunan kısmıdır. Dentat girus Ammon boynuzunun CA4 bölgesini çevrelemekte, CA1, CA2, CA3 ve subikulumdan hippokampal yarıkla ayrılmaktadır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.