Homeopati Tanımı ve Kavramlar


Websitemde ne kadar homeopatiyi anlatmaya çalışsam da Türkiye’de homeopati kavramı çok iyi bilinmediği için gerek mail yoluyla gerekse görüşmelerimde homeopati nedir diye çok sorular almaktayım. Homeopatiyi biraz daha ayrıntılı ve basitçe şu şekilde anlatabilirim:

Homeopati “Benzer benzeri tedavi eder” prensibine göre çalışan bir tedavi sistemidir. Sağlıklı bir insanda çeşitli semptomlar, rahatsızlıklar meydana getiren hastalık yapıcı maddeler(bunlar bitkisel, hayvansal, mineral kaynaklı olabilir), yüzlerce, binlerce veya milyonlarca kez sulandırılıp potansiye edilerek(güçlendirilerek) hasta kişiye verilirse, bu verilen homeopatik ilaç hasta kişiyi tedavi eder. İşte bu tedavi sistemine Homeopati denir.
Potansiye etmek demek sulandırılmış olan ilaç karışımının kuvvetli bir şekilde çalkalanması demektir. Her sulandırmadan sonra ilaç karışımı en az 40 defa kuvvetli bir şekilde bir yere çarptırarak çalkalanır sonra tekrar sulandırılır, böylece elde etmek istediğimiz dozu elde edene kadar homeopatik ilaç sulandırılıp çalkalanır. Hatta ilaç karışımı o kadar çok sulandırılır ki artık hazırlanan karışımda ilaç ile ilgili hiçbir madde kalmaz, immatur hale gelir. Bu yüzden homeopatik ilaçlar kimyasal maddeler içermezler, bedenimize, böbrek, karaciğer gibi organlarımıza zarar vermezler. (Sulandırma ve potansiye etme işlemlerini Boiron, DHU, Remedia vb. gibi ilaç firmaları yapıp homeopatik ilacı son ürün olarak Amerika ve Avrupa’daki eczanelerde satmaktadırlar.)
Peki nasıl oluyor da bu kadar sulandırılan ilaç karışımları bizi tedavi ediyor?
Dr. Hahnemann Organon isimli eserinde insan vücudunda aynı bölge veya düzeyde 2 farklı hastalık olmaz der, yani vücudumuzun bir bölgesinde hangi hastalığın gücü fazla ise organizma hastalık olarak onu kabul eder. Kişi aynı anda hem kızamık hem de çiçek hastalığı olmaz, ya birisi olur veya diğeri(Hangisi güçlü ise o). Fakat bazı durumlarda vücudumuzda birden fazla hastalık gibi görünen farklı sistemleri tutan durumlar olabilir mesela midede ülser ve beraberinde idrar yolu enfeksiyonları. Bu iki hastalık organizmanın farklı yerlerini tutmuşlardır ama bağışıklık sistemini aynı düzeyde uyarmaktadırlar veya aslında ikisi de aynı hastalığın semptomlarıdır(Organlar değil Organizma hasta). Sonuç olarak homeopatik tedavide iki ayrı semptomu da tedavi edecek şekilde kişiye homeopatik ilaç verilir.
İşte çok çok sulandırılıp potansiye edilen hastalık yapıcı maddeler yani homeopatik ilaçlar aslında vücudumuzda bizim hissedemediğimiz ama yaşam gücümüzün, bağışıklık sistemimizin hissettiği anlık bir hastalık oluşturup, hemen kaybolur. Maddesel uyarı olmadığı için geride artık bırakmazlar. Yalnız bizim hissedemediğimiz sonradan yapay olarak oluşturulan bu anlık durum, vücudumuzdaki şikayetimiz olan hastalıktan daha yüksek potansa, daha yüksek güce sahip olduğu için, asıl hastalığımızın önüne geçer ve bağışıklık sistemimizi(yaşam gücümüzü, dynamisi) daha güçlü uyarır. Bu uyarıya impuls denir. Bu uyarı ile yapay hastalığı yoketmek için planlanmış bağışıklık sistemimiz harekete geçer ve asıl hastalığımızı da ortadan kaldırmış olur.
Homeopatik tedavide genellikle tekdoz ilaç verilir ve bağışıklık sisteminin çalışması beklenir, homeopatik ilaçlar çok sık tekrarlanmazlar, çünkü her homeopatik ilaç alımı bağışıklık sistemimizi tekrar uyarır. zaten uyarıyı almış olan bağışıklık sisteminin tekrar uyarılmaya ihtiyacı yoktur yalnız bazı akut ve bazı ciddi rahatsızlıklarda bağışıklık sisteminin küçük potensli ilaçlarla daha sık uyarılması gerekebilir bunu da homeopatist doktor size ilacı verirken sıklığını belirtir.
Bu anlattığım Homeopatik yaklaşım Klasik Homeopatidir. Bir de sonradan günümüze çağımıza uydurulmuş modern veya karışık homeopati vardır, karışık homeopatide birden çok ilaç karıştırılıp aynı hastalığa sahip kişilere aynı karışımlar verilir. Bu yöntem homeopatinin asıl felsefesine aykırıdır, her birey farklıdır ve homeopatik ilacın da bireye özel olması gerekir, aynı zamanda birden fazla ilacın karıştırılıp alınması da bağışıklık sistemini düzgün çalıştırmaz ve gerçek tedaviye ulaştırmaz.
Dr. Ziya Yavuz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.