Homeopati ve Solunum yolu allerjileri : 147 vakalık bir seri

Colin P.
phill.colin@free.fr

Allerjiler özellikle solunum yolu allerjileri, homeopatik tedavinin sıklıkla düşünüldüğü endikasyonlardan birisidir. 147 vakalık solunum yolları ile ilgili alerji problemi olan vakalarda yapılan çalışmanın sonucu yayınlanmıştır. Kulak Burun Boğaz yollarında allerji yaşayan 105 vakadan sadece 2 vakada bir iyileşme sağlanamamıştır, hiçbir hasta kötüleşmemiştir. Pulmoner(Akciğer) allerjileri olan 42 hastanın sadece 2 tanesi kötüleşmiş, 3 tanesi herhangibir iyileşme göstermemiştir. Kullanılan homeopatik konstutisyonel ilaçlar çeşitlidir. KBB allerjileri için sıklıkla seçilen ilaçlar : Lycopodium, Pulsatilla ve Sulphur dür. Pulmoner allerji grubunda ise seçilen baskın bir ilaç yoktur. Solunum yolları allerjileri olan 31 hasta sadece tek bir görüşmede konsulte edilip ilacı verilmiştir. Sonuçlar gözden geçirilmiş ve homeopatik tedavinin başarı oranı %87,6 olarak bulunmuştur. PMID: 16569621 [PubMed – in process]
Yazının orjinal metnini ve yapılan bilimsel çalışmayı

http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6WXX-4JKC4CJ-3&_coverDate=04/30/2006&_alid=421983860&_rdoc=1&_fmt=&_orig=search&_qd=1&_cdi=7170&_sort=d&view=c&_acct=C000050221&_version=1&_urlVersion=0&_userid=10&md5=09abf4677f2d7f096ae828b868f086bd

adresinden görebilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.