İlk Yardımda Gerekli Araç ve Gereçler

İlk Yardım İstasyonunda Bulunması Gereken Araç ve Gereçler

İlk yardım istasyonları veya üniteleri, toplu haldeki afetzedeler karşısında stok malzemelerle, güçlüğe uğramadan müdahaleyi gerçekleştirirler. Eksilen malzeme zaman zaman kontrol edilerek tamamlanır. Ayrıca istasyonlarda amaca göre hazırlanmış ilk yardım çantaları da bulundu­rulmalıdır. Örneğin bir yılan sokması karşısında yapılması gereken ilk yardıma yarayacak malzemenin hazır bulundurulması gibi.

Bir ilk yardım istasyonunda şu malzemeler bulunmalıdır:

Amonyak 100 cc, müshiller, meyve tuzları, sodyum klorür, analjezik ilaçlar, kan durdurucular, dolaşım düzenleyiciler, analeptikler, antihistaminikler, antiallerjik ilaçlar, tansiyon yükseltenler, antitoksik serumlar, fizyolojik serum ve glikose serum, elektrolit ihtiva eden sıvılar, dereceli kaplar, küvetler, lavaj lavman takımları, enjektörler, sterilizatör, termometreler, el feneri, steril pens ve pensetler, pansuman takımı, ilk yardım kitabıdır.

Atel takımları tespit sargıları, üçgen sargılar, rule sargılar, hidrofil pamuk, tromel içinde steril tanponlar ve gaz kompresler, değişik boyda pan­sumanlar, flasterli hazır pansumanlar, turnikeler, çengelli iğneler, plastik ve bez çarşaflar, battaniye, şok tahtaları, sedyeler, özel ilk yardım^çantalarıdır.İlk yardım istasyonunda ya da servisinde bulunması gereken araç ve gereçler yukarıda gruplar halinde verilmiştir Örneğin; kulakta yabancı cisim konusu anlatılırken, kulak lavajı için gerekli malzemeler verilmiştir. İlk yardımı gerektirecek değişik durumlar, göz önünde tutulursa, ili yardım servislerinde bulundurulacak araç ve gereçler belirlenmiş olur.

İlk Yardımda Gerekli Araç ve Gereçler Hızlı kilo verme | Kilo vermenin yolları | Kilo verme egzersizleri

Bunlar İlginizi çekebilir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.