İrritable Bagirsak Sendromu Nedir

İrritable Barsak Sendromu (İBS) Nedir

İBS’nin nedeninin barsak florasındaki bazı yararlı bakterilerin eksikliği olduğu bilinmektedir. Bazı görüşler, barsaklarda anormal bakteri popülasyonunun İBS’ye neden olduğunu savunurlar. Bakteri peptitleri, barsaklarda immun hücreleri etkileyerek İBS’ye neden olabilirler. Bu durumda en iyi tedavi, yoğurt tüketerek barsaklardaki en önemli bakteri olan “Lactobacillus”u arttırmaktır. Değişik mekanizmalarla, barsaklarda besinlerle reaksiyon yaratılarak diyare ve ağrı oluşturabildiğine dair pekçok kanıt vardır.
İBS’si olan 150 hasta üzerinde yapılan çalışmada, hastalara 3 ay süre ile eliminasyon diyeti ve serbest diyet tedavisi uygulanmış, 12 hafta sonra elde edilen sonuçlar; serbest diyetin eliminasyon diyetinden %24 daha fazla hastalığın seyrinde bozulmaya yol açtığını ortaya koymuştur. IgG antikorlarına dayalı besin eliminasyonunun, İBS belirtilerini azaltmada etkili olduğu ileri sürülmüş ve daha fazla araştırma yapılması gerektiği belirtilmişse de yapılan başka bir çalışmada da eliminasyon diyeti ile İBS belirtilerinde iyileşme olduğu belirlenmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.