Kalp sağlığı – tedavisi – üfürümü – enfeksiyonları

kalp üfürümü

Kan kalpte ilerlerken genellikle sessiz ve sa­kindir, ama bazen coşkuyla akan nehirler gi­bi çalkantılar olur. Bu çalkantılı akış kalpte üfürüme neden oiur. Genelde bunlar masum üfürümlerdir. Son derece normaldir ve sağ­lıklı bir kalbin çalkantılı bir kan akışına neden olabilecek kadar güçlü attığını gösterir. Ürü­rümün gerçek durumu kalbin ultrasonla (eko-kardiyografi) taranması İle teşhis edilebilir.

Çocuklarda kalp deliklerinin neden oldu­ğu anormal üfürümler oldukça sık görülür. Çoğu zaman bu bir sorun oluşturmaz, ancak bazı vakalarda gerekil görülmesi durumunda cer­rahi İle durum düzeltilebilir.

Yetişkinlerdeyse, kalp krizi sonucu ya da ço­cukken geçirilen ateşli romatizma nedeniyle kalp kapakçığının zarar görmesiyle anormal bir üfürüm oluşabilir. Yetişkin üfürümlerinin çoğu ka­pakçık hasarı nedeniyle oluşur; ameliyatlar ve diş çekimi gibi her türlü müdahaleler için gerekli gö­rülen antibiyotik koruması dışında tedaviye ge­rek yoktur. Ciddi biçimde hasar görmüş kapak­çıkların değiştirilmesi İçin yapay kapakçık ya da domuz kalbi kapakçığı kullanılabilir.

• Yaş: Genel olarak kalp hastalıkları yaş ilerledikçe daha sık görülür.

• Şeker hastalığı: Diyabetliler kalp has­talığı ve kalp krizi gelişiminde yüksek risk taşır. Kontrol altında tutulan glikoz seviyesi riski azaltır, ancak diğer risk faktörlerinin kontrol altına alınması da önemlidir.

Yapılan araştırmalara göre Afrika kökenli Ame­rikalılar daha fazla kalp hastalığı riski İle karşı kar­şıyadır. Kalbinize özen gösterin, sağlıklı olduğun­dan emin olun ve düzenli olarak doktora görünün.

SEÇİLEBİLİR FAKTÖRLER

Aşağıdaki faktörleri kendinize uyarlaya-biliyorsanız onları değiştirebilecek güce sahip olduğunuzu aklınızdan çıkarmayın.

• Sigara kullanımı: Koroner arter hastalı­ğının neden olduğu ölümlerin yaklaşık %30-40′ı sigara tüketimine bağlanabilir. Ne kadar çok içerseniz o kadar çok risk altına girersiniz. Güvenli bir sevi­ye yoktur. Günde içilen tek bir sigara bile kalp hastalığı riskini arttırır. Siga­rayı bıraktıktan sonra risk seviyesi hız­la aşağı düşer.

Bu renkli anjiyogram kalbin koroner arterlerin­den birindeki tıkanıklığı göstermektedir. Böyle bir tıkanıklık kalp krizine neden olabilir.

• Hipertansiyon: Yüksek tansiyon kalp hastalığı riskini üç kat arttırır. Hiper­tansiyonu kontrol altında tutmayı becerebilirseniz risk azalır. Yine de, risk normal tansiyonu olan birinden daha fazladır.

• Yüksek kolestrol seviyesi: Kandaki yüksek kolestrol seviyesi ile kalp has­talığı arasında doğrudan bir ilişki oldu­ğu bugün kesinlikle bilinmektedir.

• Obezite: Aşırı kilolu olmanın kalp sağ­lığı üzerideki etkisi olumsuzdur. Yarı kilodaki birine oranla kalp hastalığı ris­ki üç katıdır.

• hareketsizlik: Düzenli egzersiz kalp hastalığının gelişme riskini çok aşağıla­ra çekmektedir.

KALP HASTALIĞININ TEDAVİSİ

Kalp hastalığı tedavi seçenekleri ilerle­yen bölümlerde anlatılmıştır. En yaygın kalp rahatsızlıklarından biri göğüs anjini­dir, ilaçlarla kontrol edilebilir, ancak cid­di vakalarda ya da kalp krizi sonrası cer­rahi tek çözüm yolu olabilir.

A Cerrahlar üfürüme neden olan hasarlı kapak­çığı yapay bir kapakçıkla değiştirebilirler.

kalp enfeksiyonları

Eskiden kalp enfeksiyonları, özellikle de kalp kapakçıklarındakiler (ateşli romatiz­ma ve kalp İç zarının iltihabı olan endokar-dit) oldukça yaygın olduğu halde, bunlar günümüzde seyrek olarak karşımıza çıkar. Perlkardit (kalp dış zarı iltihabı) virüslerin, bakterilerin ya da mantarların neden oldu­ğu bir enfeksiyon nedeniyle oluşabilir. Be­lirtileri, göğüs merkezinde şiddetli ağrılar ve soluk darlığıdır. Neyse kl enfeksiyon ne­deni genellikle bir virüstür ve kalıcı bir ha­sara neden olmadan tedavi edilebilir. Ki­mi zaman kalbin etrafında sıvı oluşabilir ve bu durum kalbin normal atışına müdaha­le eder. Doktorlar kalbin normal işlevlerini yerine getirebilmesi İçin bu sıvıyı boşaltır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.