Kan Pıhtılaşması ve Ortak Sonlanma

Kan Pıhtılaşmasında Ortak Sonlanma Yolu

Faktör Xa oluşumundan itibaren pıhtılaşma mekanizması ortak bir yol izler. Faktör Xa, protrombini (faktör II) trombin (faktör IIa)’e aktifler. Bu da sonra fibrinojeni fibrin’e dönüştürür. Fakat faktör X’da olduğu gibi, protrombinin aktivasyonu da aktiflenmiş trombositlerin yüzeyinde meydana gelir. Bu olay, trombosit anyonik fosfolipidleri, Ca2+, faktör Va, faktör Xa ve protrombinden oluşan protrombinaz kompleksinin bir arada toplanmasını gerektirir. Protrombin karaciğerde sentezlenen tek zincirli bir glikoproteindir. Faktör V ise, faktör VIII ve senüoplazmin ile homolog bir protein olup karaciğerin yanısıra dalak ve böbreklerde de sentezlenir.

Trombin artıkları tarafindan faktör Va’ya aktiflenince trombosit membranındaki özgün reseptörlerine bağlanıp faktör Xa ve protrombin ile bir kompleks oluşturur. Bunun ardından, trombinin daha ileri etkisi sonucu inaktive edilir, böylece protrombinin trombine aktivasyonunu kısıtlayan bir yol sağlanmış olur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.