Kekemelik

Kekemeliğin Tanımı: Kekemelik; Psikolojik bir nedene bağlı olarak geliştirilmiş bir yanlış konuşma alışkanlığıdır..

Kekelemek, bir insanın kasıtsız olarak damak sesleriyle başlayan kelimeleri ve heceleri tekrarlamasına, uzatmasına veya kesmesine verilem tanımlamadır. Bu konuşma kısıtlamasına sahip kişilere kekeme denir.

Kekemelik, çocuklarda yetişkinlere kıyasla daha çok rastlanan bir olaydır. Okul öncesi cağındaki çocukların %5’i kekemedir.2 Yetişkinlerde bu oran yaklaşık %0,73 kadardır.3 Aynı oran cinslere göre ayrılırsa, erkeklerde %80, kadınlarda %20’dir.

Nedenler
Kekelemeye henüz kesin bir neden verilememiştir. Bazı araştırmalar genlerin veya stresin kekelemeye yol açtığını göstermektedir. Ayrı bir araştırma ise kekeleme ve Tourrette sendromu arasında ilişki olduğunu savunmaktadır.

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.