Koagulasyon Sistemi

Koagülasyon Sistemi

Koagülasyon olayı, sıvı haldeki kanın akamaz duruma gelmesi, yani katılaşmasıdır. Koagülasyon süreci değişik plazma proteinlerinin etkisiyle düzenlenir

Bu koagülasyon proteinleri; kofaktörler, fosfolipid ve Ca++ iyonları ile birlikte, pıhtılaşma faktörünün aktif formunun substratı katalizlediği enzimatik reaksiyon serilerinde rol oynarlar. Koagülasyon sisteminde birbirlerinin aktivasyonunu ya da inhibisyonunu kontrol eden çok sayıda protein görev alır. Bu proteinler; fibrinojen grubu, protrombin grubu ve kontakt grubu olmak üzere üç temel grupta toplanır. Fibrinojen grubu proteinleri; faktör I, V, VIII ve XIII’tür. Protrombin grubunu oluşturan faktörler; faktör II, VII, IX ve X’dur. Bu faktörler, vitamin K ’ya bağımlı olarak sentezlenen stabil faktörlerdir. Faktör XI, XII, prekallikrein ve yüksek molekül ağırlıklı kininojen (HMWK) de kontakt grubu faktörleri olup; koagülasyonun intrinsik yolunda görev alırlar

Koagülasyon reaksiyonu; intrinsik, ekstrinsik ve ortak yol olmak üzere üç sisteme bağlı olarak gelişir. İntrinsik sistem dolaşımdaki kanda bulunan prokoagülan yapılardır. Diğer taraftan ekstrinsik sistem, dolaşan kanda bulunan enzimleri ve vücut dokularından (doku faktörü, FIII) kökenlenen enzimleri kullanır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.