Koroner Arter Anatomisi

Koroner Arter Anatomisi

Kalbin yüksek oksijen ve enerji ihtiyacı koroner arterler tarafından sağlanır. Koroner arterler asendan aortadan çıkar ve aortadan çıktığı yerlere ositum denir. Ostiumlar aort kapakçıklarının hemen üzerinde bulunan sinüs valsalvalardan çıkar ve bu sayede ostiumlar, aort kapakçıklarının açılmasından etkilenmezler. ÇeŞitli varyasyonlar bulunmasına rağmen koroner arterlerin anatomisi genel olarak benzerlik göstermektedir. Koroner arterler, köken aldıkları sinüs valsalva ve kat ettikleri seyire göre isimlendirilirler. Sağ koroner arter (RCA) sağ sinüs valsalvadan (anterior sinüs valsalva), sol ana koroner arter (LMA) ise sol sinüs valsalvadan (posterior sinüs valsalva) köken almaktadır. Posterior desenden arter (PDA) ve posteriolateral ventriküler dallar (PLV) RCA’dan köken alıyorsa sağ dominant koroner dolaŞım denir.

Popülasyonun %85’inde sağ dominansi mevcuttur. Ancak %8 oranında PDA ve PLV, sol sirkumfleks arterden (LCX) köken alır ve buna da sol dominant koroner dolaŞım denir. Kodominant koroner dolaŞım ise yaklaŞık %7 dolaylarında izlenmekte olup PDA, RCA’dan; PLV ise LCX’den köken alır

Koroner arterler, Amerikan Kalp Cemiyeti sistemine göre 17 segmentte incelenmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.