Koroner atardamar hastalıkları

Kalbin belli bir bölgedeki kan akımının kesilmesi sonoucu kansızlık tanımıdır. Koroner damarların daralması ile oluşan iskemi, kalbte hasar yapmaktadır. İskemik kalp  hastalıklarında en sık rastlanan neden arteriorkleroz’dur.

Arterioskleroz: Yaş ilerledikçe arterlerin esnekliği azalır. Duvarları kalınlaşır ve sertleşir. Arteriosklerozun birlikte görüldüğü ve patolojik bir durum olan Arteriosklerozda, arterin iç yüzüne oturan yağ ve kollesterolden oluşan aterom plağıdır. Aterom plakları aorta, koroner arterlere, beyin ve arterlerine kan akımının yetersizliğine neden olur. Felçlilerin baş nedeni arteriosklerozdur.

İskemik kalp hastalıklarının klinik şekilleri anjina pektoris(stable anjina), koroner yetmezliği (unstable anjina), ve miyokard enfarktüsüdür.

Koroner atardamarlar kalp kasına kan getiren damarlardır. Kalp yetmezliği ile koroner yetmezliği ayrı hastalıklardır. Bu damarlar tıkanırsa, daralırsa kalpkasına gerekli kan ve beslenemez  (koroner yetersizlik) bu durumun tedavi edilmesi sonucu kalp hastalıkları oluşabilir.

Kalp yetmezliği, perifere yeterli kan volümünü kalp adalesinin sağlayamadığı durumlardır. Klap yetmezliği birkaç kalp hastalığının sonucudur.

Nedenleri: Genellikle nedeni arteriosklerozdur. Halk arasında damar sertliğide denir. Yüksek tansiyonun neden olduğu en önemli olaylardan biride damar sertliğini hızlandırmasıdır. Dokulara besin maddelerini ve oksijeni taşıyan damarların içyüzeyi düzgün ve esnektir. Yaş ilerledikçe kanla taşınan yağların bir kısmı ve bazı maddeler damar iç yüzeyine yapışır ve plaklar halinde birikim yapar. (Aterom plakları). Bu durum karşısında arter duvarı kalınlaşarak elastikiyetini kaybeder ve sertleşir. Bu sertleşme koroner damarlarda olursa, Koroner Arterioskleroz adını alır.

Koroner Arteriosklerozun nedenleri:

1- yaş (genellikle 40 yaşın üzeri)
2- Cinsiyet (Östrojen hormonu ile ilişkilidir) erkeklerde kadınlara oranla daha sık, menapozdan sonra kadınlarda daha sık görülür. Doğurganlık çağında az görülür.
3- Genetik yatkınlık (kalıtım)
4- Diyet (serumda lipidlerin ve kolesterolün normalin %200 mgr. üstünde olması yağ, CHO, şeker diyabete zemin hazırlar ve koroner damar hastalıklarına eğilim artar).
5- Sigara (sigaradaki nikotin kan damarlarının vazokonstrüksiyonuna  neden olur).
6- Diyabet (vucuttaki şeker metabolizmasının bozukluğu sonucunda ortaya çıkan ve insülün eksikliği ile belirginleşen hastalığa diyabet denir. Vucuttaki kan şekeri seviyesinin artması, genellikle artmış yağ düzeyi ile birlikte gelişir. Buda arteriosikleroza yol açar ve diğer kan damarlarında ortaya çıkar) .
7- Hipertnsiyon (koroner hastalıklarının en önemli nedenlerindn biridir. Hipertansiyomda arterioskleroz nedeniyle zaten artmış olan miyokardın o2 ihtiyacı dahada artar ve atardamar hastalıkları gelişir).
8- Hareketsiz veya hızlı yaşam (fiziksel egzersizin az olması veya aşırı hızlı bir çalışma)
9- Stresler: Strese bağlı olarak kan kuagülasyonu ve kollesterol düzeyi yükselir. Sonuçta atherosklerotik  plakların ve pıhtılarınoluşumu kolaylaşır.
10- Obesite (şişmanlık)
11- Alkol (alkol kullanımı ve sık sık kontrol edilemeyen diabet trigliserit düzeyini artırır.)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.