Koroner yetmezliği

Miyokard enfarktüsü ile anjina pektoris arasındaki durumu ifade eder. Koroner arter, anjina pektoristeki daralmaya göre, daha artmıştır. Koroner arter dolaşımı, miyokardin oksijen gereksinimini istirahatte bile karşılayamamaktadır. Bunun için istirahat halindeyken, koroner yetmezliği ile klinik belirtiler kendini gösterir. Bu durum pre enfarktüs olarak düşünülür. kontrol altına alınır.

Belirtiler: Ağrı anjina pektoristeki ağrıya çok benzer, esas fark ağrının süresidir. Tekrarlayan anjina  pektoris krizleri vardır. Ağrı birkaç saat sürer. Trinitrine cevap vermez. Tanı işlemlerindede anjina pektoristedeki yapılan işlemler yapılır.

Komplikasyonu: Akut miyokard enfarktüsü, kalp durması ve ölümdür.

Tedavi:

1- Yatak istirahatı sağlanır.

2- Koroner yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınır.

a) Oral nitratlar verilir.

b) Beta blokerler verilir.

c) Antikoagülan tedavi uygulanır.

d) Oksijen verilir.

e) Hayat belirtileri devamlı mönitörde izlenir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.