Kronik böbrek yetmezliği

Kronik glomerulonefrit ve kronik kronik pyelonefrit, hipertansiyon, idrar yollarında tıkanma (taş veya tümör) gibi nedenlerle böbreklerin giderek işgöremez duruma gelmeleri  (irreversible), üremi tablosunun yerleşmesine neden olur. Hastalara düzenli hemodiyaliz tedavisi uygulanamazsa kaybedilebilir.

Belirtileri:

Norolojik belirtiler: Yorgunluk, uyku düzeni bozukluğu, baş ağrısı, konfüzyon veya konvülsüyonlar

Gastointestinal belirtiler: İştahsızlık, bulantı, kusma, diyare, kanama, ülser.

Endokrinal belirtiler: Hiperparatiroidizim, tiroid fonksiyonu bozukluğu, amenore, kısırlık, seksüel fonksiyonlarda azalma ve doku kaybı .

Kardiovasküler belirtiler: Hipertansiyon, konjestif kalp yetmezliği, perikardit.

Göz belirtileri: Gözler kırmızılaşmış, hipertansif, retinopati.

Ayak belirtileri: Ayaklarda his kaybı, hareket zorluğu, kramplar, felç.

Deri belirtileri: solukluk, pigmentasyon, kaşıntı, ekimoz.

Metabolik belirtiler: Beslenme bozuklukları, hiperüremi.

Sıvı-elektrolit dengesi bozulmuştur. Kanda potasyum artar, kalsiyum azalır. Potasyum artışına bağlı olarak kalp ritminde bozukluklar, kalsiyum azalmasına bağlı olarak kaslarda seğirmeler, hatta konvülziyonlar ortaya çıkar. Asit-baz dengeside bozulmuştur. Hastanın derisi kuru ve kirli sarı renktedir. Anemi vardır. Kanda üre artmıştır. İştahsızlık, bulantı, kusma, hıçkırık ve kaşıntı sık rastlanan belirtilerdir.

Tedavi:

1- Tuz ve su alımını dengede tutmak.

2- Proteini kısıtlamak.

3- Serum potasyum kontrolu yapmak.

4- Anemi tedavisi yapmak.

5- Enfeksiyonlara karşı önlem almak.

6- hipertansiyonu kontrol altına almak.

7- Üremi nedeniyle kemik rezorbsiyonuna karşı önlem almak.

8- Dializ.

9- Transplantasyon yapılır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.