Larinks Anatomi Yapısı ve Görevleri

Larinksin Yeri, Görevleri ve Anatomik Yapısı

Larinksin, solunum ve sindirim sistemlerinin geçiş bölgesinde yer alan nöromuskuler bir yapı olduğu belirtilmiştir (Anthony ve ark 1996, Merati ve Rieder 2003). Larinksin boynun ön orta bölümünde hiyoidin altında yer alır ve dil kökünün arkasında epiglot ile başlayıp trakeanın ilk halkası ile anastomoz yapan krikoid kıkırdak ile sonlanmaktadır (Kaya 2002).

Larinksin; boyun bölgesinde solunum yolunun bir parçası olarak görev yapma ve solunum yolunu koruma, konuşma, yutkunma, öksürük ve balgamı dışarı atma, dolaşıma yardımcı olma gibi fonksiyonları yerine getirmektedir (Anthony ve ark1996, Kaya 2002).

Büyüklüğünün ve boyundaki yerinin yaşa ve cinsiyete göre değiştiği; yutkunma ve ses çıkarma işlemlerinde alçalma ve yükselme hareketlerinin olduğu gözlenmiştir (Kaya 2002).
Anatomik olarak; supraglottik, glottik ve subglottik olmak üzere üç bölgeye ayrılmaktadır (Kaya 2002, Merati ve Rieder 2003, Filho 2004).

Larinks şekil olarak; yukarıdan aşağıya piramide benzemektedir. Kıkırdak çatısını; epiglot, tiroid, krikoid, aritenoid, kornikulat ve kuneiform kıkırdaklar oluşturmaktadır. Çevresindeki yapılara ligament, membran ve adalelerle tutunmakta, ön ve yanlarda tiroid ve krikoid kıkırdaklar aracılığı ile tiroid bezinin üst kutbu ile yakın komşu olmakta, arka ve yanlarda ise karotis kılıfı ile bağlantı oluşturmaktadır. Larinkse giren damarlar, sinirler ve kıkırdaklar larinks çatısının oluşumunu sağlar. Larinks kıkırdakları hava yolunun açık kalması, sesin oluşturulması gibi görevleri yerine getirmektir (Shaha ve ark 1998, Kaya 2002).

Larinksin iç yüzeyinde sağlı sollu ve birbiri üzerine yerleşmiş iki çift plika yer alıp üstteki plikalara ventriküler bandlar (plieae ventrieularis) alttakilere ise vokal kordlar (plieae voeales) adı verilmektedir. Ayrıca plikalar larinks boşluğunu üç bölüme ayırıp üst bölüm vestibulum larengis olup ventriküler bandların üstünde kaldığı, orta bölüm ventriküler band ve vokal kordlar arasındaki ventrikül (ventrieulus laryngis) olduğu, alt bölüm ise vokal kordların altındaki subglottik bölge (Cavum infragloticum) olarak tanımlanmıştır (Kaya 2002, Merati ve Rieder 2003).

boşluklardaki lokalizasyona göre yapılmaktadır (Fleming ve ark 1998, Merati ve Rieder 2003, Kaya 2002).

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.