Lenfoma

Lenfoma
İnsan vücudunuda renksiz sıvıyı taşıyan çok küçük damarlardan oluşmuş bir ağ vardır. Bu ağa “lenfatik sistem” denilir. Lenf sıvısına, vücudumuzdaki enfeksiyonlara ve hastalıklara karşı savaşan lenfosit beyaz kan hücreleri (akyuvarlar) vardır. Vücudumuzdaki bu geniş ağın bağlantı noktaları nohut büyüklüğündeki lenf düğümleridir. Lenf düğümleri ensede, koltuk altında, göğüste, kasıkta ve karında yoğunlaşmıştır. Lenf düğümleri, lenf sıvısını süzerek bağışıklığın oluşmasını sağlar. timüs bezi, Dalak, bademcikler ve kemik iliği de lenfatik sisteme dahil olan organlardır.
Bazı durumlarda lenfositlerde kanser gelişebilir ve kanserli lenfositler artarak normal yapıdaki lenfositlerin yerini almaya başlar. Sonuçta vücudun bağışıklık sistemi zayıflar ve görevini yapamaz hale gelir.
Tüm kanserlerin yaklaşık %7 ini oluşturur. Lenfoma, tedavi edilen kanserler arasındadır. Farklı lenfoma tipleri vardır. Bazı lenfomalar 15-30 yaşlar arasında görülürken bazıları ise ileri yaşlarda görülür.
BELİRTİLERi
En sık görülen belirti koltuk altı, boyun, kasık bölgelerindeki lenf bezelerinin ağrısız şişerek ele gelmesidir. Sebebi tam açıklanamayan ateş, gece terlemesi, kilo kaybı, halsizlik, ciltte kaşıntı…. Bu belirtiler, başka hastalıkların seyrinde de görülebilir. Bu nedenle bu tür bulguları olan hastalarda lenfoma teşhisini ancak doktor teşhis edebilir.
TANI
Lenfoma olasılığı düşünülen hastada tanı konulabilmesi için büyüyen lenf bezinin tümünün çıkartılması ya da her hangi bir organda yerleşmiş ise parça alınması gerekmektedir. Yapılan bu işleme biyopsi denir. Elde edilen dokuların patolog tarafından mikroskop altında incelenmesiyle tanılanır. Hodgkin dışı lenfoma için farklı sınıflamalar vardır. Patologlar hastalığın hangi tip olduğu tanı raporunda verilir. Bu tiplerin önemi; hangi tedavi seçeneğinin hasta için uygun olacağını belirler. Doktor hangi tedaviyi uygulayacağına patolojik raporda belirtilen tanılamaya göre karar verir.
NASIL TEDAVİ EDİLİR ?
lenfoma hastası tedavisi kendine özgündür, hastalığın evresine, hücre tipine, hastanın yaşına, hastanın tedaviyi kabulüne ve lenfoma tipinin hızlı yada yavaş seyirli oluşuna göre doktor tedavinin şeklini ve verilecek ilaçları belirler.Hodgkin dışı lenfomanın tedavisi ilaçlarla (kemoterapi), ışın tedavisiyle (radyoterapi) veya ikisi birlikte yapılabilir. Ayrıca hastadan kök hücre toplanarak yüksek doz kemoterapi sonrası bu kök hücreleri tekrar hastaya verme işlemi (yüksek doz kemoterapi ve otolog periferik kök hücre transplantasyonu), biyolojik ilaçlarla ve cerrahi olarak tedavi edilebilir. Bazen yavaş seyirli lenfomalarda hasta tedaviye tabi tutulmaz, belli aralıklarla kontrol edilerek izlenir. Tedaviye karar verecek olanlar tıbbi onkolog ve radyasyon onkoloğu olmalıdır.
HODGKİN HASTALIĞI
Lenfomalar içinde alt gruptur. Diğer lenfomalara hodgkin dışı lenfomalar denir. Hodgkin hastalığı lenfomaların yaklaşık dörtte biri kadardır. Vücudumuzdaki genellikle tek veya birkaç adet lenf bezesinin büyümesi hasta tarafından fark edilen ilk olaydır.
RİSK FAKTÖRLERİ NELERDİR?
Hastalığın sebebi bilinmemektedir. Bulaşıcı değildir. Ailede hodgkin hastalığı olanların bu hastalığa yakalanma riski artar. Hastalığa yakalanmayı arttırdığı düşünülüen virüs Ebstein Barr adlı vir virustür. Hastalar genellikle genç erişkinlerdir.
BELİRTİLERİ TANI VE TEDAVİ
Hodgkin hastalığının belirtileri, tanısı, evreleri ve tedavisi ve yan etkileri Hodgkin dışı lenfoma ile benzerdir . Ancak tedavide kullanılan ilaç ve yollar, veriliş zamanları farklılık göstyerir. Hastalığın seyri hodgkin dışı lenfomalara nazaran daha iyi geçer. Hastaların büyük çoğunluğu uygun tedaviyle şifa bulabilmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.