Meme Lenfatikleri

Meme Lenfatikleri

Memenin lenfatik drenajı başlıca üç yoldan olur.

1. Aksiller lenf nodları

a. Mammaria eksterna lenf nodları

b. Skapular lenf nodları

c. Santral ganglionlar

d. İnterpektoral ganglionlar (Roter Ganglionları)

e. Vena aksillaris civarındaki lateral ganglionlar

f. Subklaviküler ganglionlar

2. Parasternal (mammaria interna) lenf nodları, memenin toplam lenfatik akımının %3-25 ‘ini alır.

3. Posterior interkostal lenf düğümleri Meme lenfatikleri interlobuler veya perilobuler bölgelerden drenaja başlarlar.

Memedeki subdermal ve intramammar lenf nodları subareolar bölgede anastomoz oluştururlar. Memenin lenfatik drenajı ağırlıklı olarak aksillaya doğru gerçekleşir. Aksillar lenf gangliyonları, anatomik olarak, pektoralis minor kasına göre yerleşimlerine bakılarak üç gruba ayrılırlar. Pektoralis minör kasının alt sınırının lateralinde ya da inferiorunda yer alan lenf gangliyonları Level I olarak adlandırılır. Bu gruba eksternal mammaryan, aksiller ven ve skapuler lenf gangliyonu grupları girer. Pektoralis minor kasının posterioruna yerleşen gangliyonlar Level II grubu olup, bu grup santral ve bir kısım subklavikuler lenf gangliyonu grubunu içerir. Level III lenf gangliyonları pektoralis minor kasının üst sınırının süperiorunda ve medialinde yer alırlar ve subklavikluler lenf gangliyon grubunu kapsarlar. Ayrıca sternumuma paralel internal mammarian ve interkostal ganglionik zincirlere ve transpektoral geçip supraklavikular lenf nodüllerine drenaj oluşmaktadır.

Malign tümörlerin yayılımındaki rolü sebebiyle meme lenfatik drenajının klinik önemi büyüktür. Dış kadrandaki kanserlerin aksiller, orta ve iç kadrandaki kanserlerin internal mammarian lenf bezlerine metastaz yaptıkları görülür. Süperfisyel lenfatiklerde orta hattı geçerek kontralateral memeye veya anterior abdominal duvar boyunca drene olurlar.

Lenf nodları meme dokusunda da bulunur. Mamografide intramamarian lenf nodları (IMLN) normal kadınların en azından %5’inde görülebilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.