PARANOİD KİŞİLİK BOZUKLUĞU

PARANOİD KİŞİLİK BOZUKLUĞUParanoid kişilik bozukluğu olan kişiler genellikle güvensizlik ve şüphecilik ile karakterizedir. Paranoid kişilik bozukluğu olan bir kişi neredeyse her zaman diğer insanların şüpheli ve kötü niyetli olduğuna inanır. Paranoid bozukluğu olan bireyler diğer insanların hiçbir kanıtı olmasa da zarar vereceği beklentisi içerisindedir. Sürekli endişelidirler. Paranoid kişiler ile yakın ilişkiler problemli olabilir.  Paranoid kişilik bozukluğu olan kişiler duygusuz ve soğuk görünebilirler. Ancak onlar düşmancı, inatçı ve alaycı ifadelere hakimdir. Paranoid kişilik bozukluğu olan kişiler başkalarına karşı güven eksikliği hissederler. Bir kişilik bozukluğu kişinin kültür, içsel deneyim ve davranış olarak kalıcı bir durumdur. Paranoya sosyal, iş veya diğer alanlarda önemli derecede sıkıntıya yol açabilir.

NEDENLERİ

Kişilik bozukluklarının, çok çeşitli etkenlerin karşılıklı etkileşimleri ve bir araya gelmeleri ile geliştiği düşünül­mektedir. Bunların başında, erken çocukluk yıllarındaki anne-baba ile ilişkiler, en önemli yeri tutuyor görünmek­tedir. Kişilik bozukluklarında temel problemin, kişinin kendisini ve diğerlerini algılamasındaki sorunlar olduğu söylenebilir. İnsan kendisine davranıldığı ve hissettirildiği bir biçimde kendisini tanır ve kendi hakkındaki düşünceleri ve kendilik tasarımı oluşur. Sınırda kişilik örgütlenmesi vakalarında olumsuz ve kötü kendilik imgelerinin baskınlığı, kararlı ve bütünlüklü bir ken­dilik tasarımı gelişmesine engel oluyor görünmektedir. Nevrotik düzeydeki kişilik bozukluklarında ise kararlı ve bütünlüklü olsa da, kendilik ve nesne tasarımlarının sorunlu şekillenmesi ile psikoseksüel gelişim basamak­larına saplanma veya gerilemeler ön planda görünmek­tedir.
Özetle, kişilik bozukluğunun gelişiminde en önemli et­ken, erken çocukluk yıllarında, anne-baba ile ilişkilerde yaşanan olumsuzluklardır. Söz gelimi, bağımlı kişilik bo­zukluğu, çocuğuna fazla sorumluluk vermeyen, her şeye onun yerine kendisi karar veren ve yapan, kendileri de bağımlılık ihtiyaçları içinde olan annelerin, çocuklarında görülmektedir.
TEDAVİ YÖNTEMLERİ
Paranoid kişilik bozukluğunun tedavisi oldukça zordur. Kişilik bozukluklarının tümünde ve paranoid bozukluğunda daha sık görülen bir durum, kişinin kendi durumunu inkar etmesi ve tedavi almaya direnç göstermesidir.
Paranoid bozukluğun tedavisi zor ve uzun bir sürece dayalıdır. Çünkü kişilik üzerinde yapılacak değişiklikler uzun yıllar alabilir. Bu durum uzun süren psikoterapi tedavisi ile tedavi edilir. Paranoid bozukluğun tedavisinde ilaç tedavisi çok fazla işe yaramaz.
Paranoid bozukluğuna eşlik eden depresyon, kaygı bozukluğu gibi durumlarında tedavisi yapılmalıdır. Bu insanların güvenini kazanmak çok zordur. Bu yüzden psikiyatristin hastaya güven vermesi de önemlidir.Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.