Pilonidal sinüs nedir?

Pilonidal sinüs nedir?
Kalçaların arasının hemen üstünde ve ortasında, arka tarafta yerleşmiş çarpık biçimde olan bir kisttir.

Bu gibi kistlerin sebebi nedir? Bunların ceninin gelişmesinde bir sakatlıktan veya içeri doğru büyüyen kılların kist haline gelmesiyle meydana geldikleri sanılmaktadır.

Bu kistler ne derece yaygındır? Yaklaşık insanların % 5’inde böyle kistler bulunmaktadır.

Bu kistler irsi olabilir mi veya ailelerde olması genel midir? Hayır.

İnsanlar erginliğe erişinceye kadar bu kistler nasıl olur da hiçbir belirti göstermezler? Bu kistlerin içinde kıllar gelişir ve bu uzun zaman sürebilir. Ancak sonraları bu kistler içerisinde enfeksiyon olması geneldir ve kistte cerahat toplanınca, hasta bu alanda ağrılar hissetmeye başlayacaktır.
Bir kişide pilonidal sinüs bulunduğu nasıl anlaşır? Kalçalar arasında bir yumrunun meydana gelmesiyle, çamaşırlar da zaman zaman sarımtrak bir ifrazat lekeleri görülmesiyle, o alanda rahatsızlık hissedilmesiyle ve yine o alanda apse gelişmesiyle.

Doktor pilonidal sinüsün oluşunu nasıl teşhis eder? Kiste giden deride çoğunlukla bir veya iki açı vardır. Genellikle bu açılardan kıllar dışarıya fırlamıştır ve enfeksiyon olduğu zamanlarda bu kıllarda cerahata rastlanacaktır.

Tedavi edilmediği takdirde pilonidal sinüsler ne gibi zararlı sonuçlara yol açabilir?
a. Kist çok miktarda büyüyebilir ve muhtelif yönlerde beş ila on santimetre kadar ileri doğru gelişebilir.
b. O bölgeye rahatsızlık verebilecek kronik bir ifrazat meydana gelebilir.
c. Çok sancıya ve yüksek ateşe neden olabilecek bir apse gelişebilir.
d. Nadir vakalarda bu kistler habis marazi teşekküller haline gelebilir.

Pilonidal sinüsün gelişmesini önleyecek bir metot var mıdır? Hayır.

Pilonidal sinüsün tedavisi nasıl yapılır? Cerrahi müdahale ile alınması yoluyla.

Pilonidal sinüs ameliyatı nasıl yapılır? Deri genişlemesine açılır deri altı dokular alınır ve kuyruksokumu kemiğine kadar bütün kistin bulunduğu kısım kazınarak temizlenir. Bazı operatörler bu yarayı genişlemesine açarlar ve alttan yavaş yavaş dolmasına müsaade ederler. Bazı operatörler ise kisti aldıktan sonra deriyi sımsıkı bağlarlar, ancak bu gibi ameliyatlardan sonra pek çok tekerrür vakalarında rastlanmaktadır. Pilonidal sinüs ameliyatları ciddi midir? Hayır. Bunlar hafif ameliyatlar kategorisine girmektedir.

Bu ameliyatlarda ne gibi anestezi kullanılır? Omurga veya bazı nadir vakalarda novokain gibi lokal bir anestezi verilir.

Bu gibi ameliyatlarda, ameliyat öncesi ve ameliyat sonrası özel tedbirlerin alınması gerekli midir? Hayır.
Ameliyat sonrası rahatsızlık hissedilecek midir? Evet. Ameliyat olan kısmın üzerinde muhtelif derecelerde acı hissedilecektir. Ameliyattan sonra birkaç gün dışarı çıkılamayacağından da hasta rahatsız olabilecektir.
Dışarı çıkma ameliyattan sonra normale dönecek midir? Evet, birkaç gün içerisinde normale dönecektir. Pilonidal sinüs ameliyatından sonra hasta ne zaman yatağından kalkabilecektir? Ameliyat olduğu günden hemen sonra.
Pilonidal kist ameliyatında ne kadar süre hastanede kalınması gerekecektir? Yaklaşık beş ile yedi gün arası.
Bu yaralar çok kez tamponlanıp açık bırakılır mı? Evet.
Tamponların çıkarılması gerekecek midir? Evet. Genellikle dört ila altı gün sonra çıkarılacaktır.

Tamponların çıkarılması sancıya neden olur mu? Evet.

Pilonidal sinüs ameliyatla alındıktan sonra ne yapılması tavsiye edilir? Banyo küvetinde banyo yapmak, pansumanların sık sık değiştirilmesi, bölgenin gayet temiz tutulması ve her birkaç günde bir operatörün muayenesine gidip muayene olmak.

Yaraların iyileşmesi ne kadar sürer? Eğer ameliyattan sonra sıkıca bağlanmamışlarsa dört hafta ile dört ay arası. Sıkıca bağlanan yaralar iki hafta arasında iyileşebilecekse de, bu tür tedavide tekerrür ihtimalleri çok daha fazladır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.