Sağ Koroner Arter (RCA)

Sağ Koroner Arter (RCA)

Sağ koroner arter, sağ sinüs valsalvadan çıkarak pulmoner trunkus ve sağ atriyum arasından sağ atriyoventriküler oluktan posterior interventriküler septuma doğru ilerler. Sağ koroner arterin genelikle ilk dalı konus arteridir. Ancak konus arteri bazı olgularda direk aortadan da köken alabilir. Bazen LAD’den gelen bir dalla konus arteri anastomoz yapar ve buna ‘Vieussens halkası’ denir. Sinoatriyal nodu besleyen sinüs nod arteridir. Sinüs nod arteri, %60 proksimal RCA’dan, %40 proksimal LCX’ten ayrılır. Atriyoventriküler nodu besleyen arter ise %80 RCA’dan ve %20 Cx’den köken aldığı bildirilmiŞtir RCA’dan, daha sonra ayrılan anterior dallar sağ ventrikülün serbest duvarını besler. Bu daldan daha sonra orta ve distal RCA bileŞkesinde sağ ventriküle ayrılan dal, akut marjinal dal olarak adlandırılır.

Distalde RCA sağ dolaŞım mevcut ise PDA ve PLV dallarına ayrılır. Eğer kalbin apeksini besleyen LAD arteri küçük ise PDA, anterior interventriküler septumun üçte birini beslemek üzere apeks çevresine dallar verebilir. RCA, sağ ventrikülün ön 2/3’ünü, kalbin sağ kenarını, sağ atriyum ve interventriküler septumun arka 1/3’ünü besler.

Sağ Koroner Arter (RCA)” için bir yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.