Serebral Korteks Nedir

Serebral Korteks Nedir

Yaşamı destekleyen bir çok fonksiyon omurilik, beyin sapı ve diensefalon tarafından kontrol edilirken, serebral hemisferlerin ince dış tabakasını oluşturan serebral korteks günlük yaşamımızdaki hareketlerimizi, davranışlarımızı planlamada ve gerçekleştirmede rol oynar. Serebral korteks, ayrıca bilgilerin depolanmasından ve kas becerilerimizin çoğunluğundan sorumlu olan yapıdır. Filogenetik olarak insan en mükemmel kortekse sahiptir ve modern nörobilimcilerin bir çoğu bugün insan korteksinin fonksiyonlarını ve bozukluklarını anlamaya çalışmaktadır.

Serebral korteks çıkıntılı bölgeleri (gyri) birbirinden ayıran oluklar (sulci) tarafından şekillendirilen yüksek oranda katlanmış, kıvrılmış bir şekle sahiptir. Bu kıvrımlı şeklin gerçek sebebi bilinmemektedir. Nöronların sayısını arttırabilmek için evrim sırasında oluştukları düşünülür. Korteksin kalınlığı türler arasında fazla değişiklik göstermez: kalınlığı her zaman 2 ila 4 mm arasındadır. Fakat yüzey alanı yüksek primatlar ve özellikle insanda oldukça büyüktür. Nöron sayısı, bilgi işlenmesi açısından korteksin kapasitesini gösteren önemli belirteçlerden biridir. Neokorteks fonksiyonel tabakalar şeklinde düzenlenmiştir. Neokorteksde bilgi kendi içinde ilişkili nöronların oluşturduğu karşılıklı tabakalarda işlenir. Korteksin yüzey alanının artması bilgiyi işleyebilmek için muazzam bir kapasite sağlar

Serebral korteks anatomik olarak 4 loba ayrılmıştır

Serebral korteks anatomik olarak frontal, parietal, temporal ve oksipital olmak üzere 4 loba bölünmüştür. Her lob farklı bir çok fonksiyonel bölge içerir. Örneğin, Tempo ral lob işitme, gö rme veya hafıza fonksiyonlarını yerine getiren bölgeler içerir. Serebral korteksde iki bölge daha bulunur: corpus callosumun dorsal yüzeyini saran cingulate korteks ve insular korteks (insula)

Serebral korteks tabakaları

Serebral korteks birtakım hücre tabakalarından oluşur. Tabakaların sayısı ve fonksiyonları çeşitlilik gösterir. Neokorteksi tipik olarak 6 tabaka içerir, bunlar korteksin dış yüzeyinden (pia mater) beyaz maddeye doğru numaralandırılmışlardır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.