Sistin Böbrek Taşları

Sistin Bobrek Taslari

Sistin taşları: Enzim eksikliği nedeniyle sistin atılımı arttığında sistinuri ve taş oluşumu meydana gelir. %1-2 oranında görülür. Sistin taşlarında idrar göreceli olarak asidik özelliktedir. Primer ve sekonder hiperoksalüri sonucunda da taş oluşumu görülmektedir.

1,5 cm’den küçük taşların ESWL ile tedavi edilebileceği tavsiye edilmiş olup 1,5 cm’den büyük taşlarda üreteroskopi ya da perkütan nefrolitotomi önerilmektedir . Ancak hastaların %73’ünde 5 yıl içerisinde nüks rapor edilmiştir.

Ksantin taşları: Çok seyrek görülen taşlardır. Metabolizma bozukluğu sonucu oluşur. Otozomal resesif olarak geçen ksantin oksidaz enzimi eksikliginde ksantin taşları oluşur. Tedavisinde idrarın alkalileştirilmesi önerilir. Taşların büyük bir kısmı radyoopaktır. Sistin taşları semiopak, ksantin ve ürik asit taşları ise radyolüsendir.

Matriks taşları: Bu taşlarda yer yer dağınık kalsifikasyonlar vardır. Matriks taşları varlığında toplayıcı sistemde kitle görünümleri bulunur. Bulunduğu yerin biçimini alıp, mercansı görünüm oluşturabilirler.

Taş oluşumunun nedenleri hala netlik kazanmamıştır. Taş oluşumu ile ilgili olarak çeşitli teoriler mevcuttur. Bunlar; süpersaturasyon ya da kristalizasyon, nükleizasyon ya da epitaksi, matriks, inhibitör eksikliği ve kombine teorilerdir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.