Sodoku

İnsanlarda fare ısırması ile oluşan spiroket enfeksiyon hastalığıdır.

Etken: Spirillum minus, 3-10  mikron boyunda 2-6 kıvrımlı,  vucut yapısı sert, her iki ucunda bir veya birkaçtane kipriği olan harektli gram (-)  bir mikroorganizmadır.

Epidemiyoloji: Sodoku hastalığı Hindistan, Japonya, ve Afrikada sporadik olarak görülür. Ülkemizdede görülmüştür. Hastalık insanlara farelerin ısırması sonucu bulaşır. Ayrıca infekte bir fareyi parçalamış kedi tırmığı ilede geçer. İnfekte farelerde hastalık belirtileri görülmez. Enfeksiyon, fare ısırması ile geçer. Isırılan her kişinin hasta olması gerekmez. Aynı fare tarafından ısırılan iki kişiden biri hastalığa yakalandığı halde diğeri sağlam kalabilir. Enfeksiyon kişisel dispozisyon ile ilgilidir. Isırma sırasında , etken diş etlerinden veya göz yaşı ifrazatından bulaşarak açılmış olan yaradan vucuda girer. Kan ve lenf yoluyla yayılır. Hastalığın oluşumunda iklim. ırk, cins, ve yaş rolü yoktur. kuluçka dönemi 7-21 gündür.

belirttileri: Farenin ısırdığı yerde kızarıklık, kaşınma,  hafif şişlik, ve veziküller oluşur. Isırma yerine yakın lenf bezleri şişer. Bu sırada 3-4 gün süren 39-40 derece ye yükselen ateş olur. ateş düştükten 3-7 gün sonra tekrar yükselir. Yarar derinin etrafında başlayan, bütün vucuda yayılan eritem şeklinde kızarıklık görülür. Bu durum aylarca devam edebilir. Hastalık sürecince baş ve vucut ağrıları, terleme, bulantı, kusma, poliüri, reflekslerde artma,  anemi ve lökositoz görülür.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.