Sol Ana Koroner Arter (LMA)

Sol Ana Koroner Arter (LMA)

Sol ana koroner arter (LMA), sol sinüs valsalvadan çıkar. Pulmoner trunkusun arkasından sol atriyumun arasından sola ve öne doğru ilerlerleyerek atriyoventriküler oluğa uzanır. Atriyoventriküler oluk düzeyinde genellikle LAD, LCX arterlerini oluŞturarak iki dala ayrılır. Bazı olgularda ise ramus intermedius diye üçüncü bir dal daha ayrılır. Ramus intermedius dalı, LAD arterinin birinci diagonal dalı ile benzer bir seyir göstererek sol ventrikül anterioruna ilerler. Olguların %0,41’inde sol ana koroner arter bulunmaz. Bu durumda LAD ve LCX arterleri sol koroner sinüsten ayrı birer ostiumlar ile direk sol sinüs valsalvadan köken alır.

Sol Anterior Desenden Arter (LAD)

Sol anterior desenden arter (LAD), anterior interventriküler olukta seyreder . Olguların 1/3’ünde apekse kadar ilerler. LAD, sol ventrikülün anterior serbest duvarına diagonal dallar ve anterior interventriküler septuma septal dallar gönderir. Bu dallar çıkı sıralarına göre adlandırılır. LAD, interventriküler septumun ön 2/3’ünü, sol ventrikülün anteriyor ve lateral duvarını, anterolateral papiller kasın bir kısmını ve sağ ventrikülün anteromediyal bölümünün 1/3’ünü besler.

Sol Sirkumfleks Arter (LCX)

Sol sirkumfleks arter (LCX), sol atriyoventriküler olukta seyreder ve sol ventrikül lateraline geniŞ açılı obtus marjinal (OM) dallarını gönderir. Bunlar ana daldan çıkıŞ sıralarına göre numaralandırılır. LCX, sol ventrikülün sol kenarını ve anterolateral papiller kasın bir kısmını besler. Ayrıca atriyal dalı ile sol atriyumun ön, yan ve arka kısmını besler. LCX ‘in büyüklüğü dominant olup olmamasına göre değişmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.