Suyla Bulaşan Hastalıklara Dikkat

ANKARA – Sağlık Bakanlığı, valiliklerden, özellikle yaz aylarında suyla bulaşan hastalıklarla mücadelede gerekli önlemlerin alınarak, tüketime verilen şebeke sularının sürekli olarak dezenfeksiyonunun sağlanmasını istedi.

Sağlık Bakanlığınca, özellikle yaz aylarında suyla bulaşan hastalıklarla mücadele için alınması gereken önlemlerle ilgili bir genelge yayınlandı. Valiliklere gönderilen genelgede, fert, toplum ve çevre sağlığınınkorunmasında sağlıklı su tüketiminin çok önemli rol oynadığı belirtildi. Özellikle yaz aylarında suyla bulaşan hastalıklarla mücadelede tüketime verilen içme ve kullanma sularının sağlıklı olmasının önemli bir yer tuttuğu kaydedildi.

Suyun temiz bir şekilde tüketiminin sağlanması amacıyla dezenfekte edilmesinin şart olduğu vurgulanan genelgede, valiliklerden şu önlemleri almaları istendi:
* Belediye teşkilatı bulunan yerleşim bölgelerinde tüketime verileniçme ve kullanma sularının temini, su kaynağının ve isale hattının hertürlü kirlenmelere karşı korunması ve dezenfeksiyonunun aksatılmadan yapılması çalışmalarının görev alanına girmesi nedeniyle belediyeler uyarılmalı,
* Suyla bulaşan hastalıklara karşı iliniz merkezinde ilçe, belde veköylerde görev yapan başta çevre sağlığı teknisyenleri olmak üzere tümsağlık personeli ihtiyaç duyulacak çalışmaları yapmalı, gerektiğinde hizmet içi eğitimlere tabi tutularak hazır bulundurulmalı, gıda ve çevre kontrol şubesiyle bulaşıcı hastalıklar şubesinin koordineli bir şekilde çalışmaları sağlanmalı.

SU DEPOLARI KLORLANMALI
Klorun ucuz ve kalıcı bir etkiye sahip bir dezenfeksiyon maddesi olduğuna işaret edilen genelgede, klorlama cihazlarının günün 24 saatinde mutlaka çalışır durumda bulundurulmasının önemine dikkat çekildi.

Arızalanan cihazların derhal tamir edilmesi için ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılarak en kısa sürede yeniden devreye alınması, bunların arızası kısa sürede giderilmeyecekse yenisiyle değiştirilmesi istendi.

Genelgede şunlara dikkat çekildi:
* Su deposu bulunan bina ve işyerlerinin depoları ayda en az bir kez temizlenmeli ve dezenfeksiyonu yöneticilerle birlikte yapılmalı,
* Su kesintisinin sık olduğu bölgelerde depolar 15 günde bir temizlenmeli ve süper düzeyde klorlanmalı, -Şebeke sularında bakiye klor arama işlemi, şebekenin uç kısımlarında değişik semt ve noktalarda yapılmalı,
* Şebeke suyu bulunmayan bölgelerde tüketilen içme ve kullanma suları mutlaka klorlanmalı ve ferdi dezenfeksiyon için ‘damlalıklı klor solüsyonu’ veya klor tabletleri dağıtılarak kullanımına ilişkin halk bilgilendirilmeli,
* Yapılan kontrollerde kirli bulunan suların kirlenme odağı izole edilmeli, kirlilik giderilinceye kadar bu sular kesinlikle tüketime verilmemeli, gerektiğinde durum mahalli basın-yayın kuruluşları aracılığıyla duyurulmalı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.