Taşikardi

Taşikardi
Kalbin dakikada 90’dan fazla atması, taşikardi olarak tanımlanır. Bu sayı, yaşa göre değişir.
Dakikada normal kalp Atış sayısı
0 – 1 yaşları arası: 120-140 dakikada
1 – 3 yaşları arası: 90-120 dakikada
3 – 7 yaşları arası: 90- 100 dakikada
7 – 20 yaşları arası: 80 – 90 dakikada
20 yaşından sonra: 60-80 dakikada
Her yaş grubunda; normal atışın bir fazlası kalbin hızlı attığına işarettir. Taşikardi, kalp hastalığının belirtisi olarak algılanmamalıdır. Sindirilmesi güç şeyler yemek, koşmak, heyecan, sigara, içki, kahve, çay, zehirlenme, kullanılan ilaçlar ve kadınların regl dönemleri, taşikardiye sebep olabilir. Bu çeşit taşikardi, neden ortadan kalkınca geçer. Ancak kalp hastalıkları, ateşli hastalıklar, böbrek hastalıkları ve zehirlenmeler de taşikardi yapar.
EKG: Ekg ile;
1. Koroner arter hastalığına bağlı olarak kalbin beslenmesindeki problemleri,
2· Kalp krizini: yeni veya eski,
3· Aritmiler: kalbin hızlı çalışması “takikardi” veya yavaş çalışması “bradikardi” ile olan hastalıkları
4·Kardiyomiyopatiler (kalp kasının çeşitli nedenlere bağlı hastalıkları),
5· Kalp kası kalınlaşmaları “hipertrofiler”
6· kalp zarı iltihapları “Perikardit”
7· Miyokarditler kalp kasının iltihapları
8· Doğumsal kalp hastalıkları.
EKG, tek başına tanıda faydalı olmayacaktır. hekim , hastanın vereceği ifadeye göre EKG ‘nin yanında ileri tetkikler isteyebilir.
KALP KONTROL TESTLERİ

EFOR TESTİ:
Kalp damar hastalıklarında kullanılan bir testtir. Hasta, dönen bir bant üzerinde yürütülür.Belirli aralıklarla bandın hızı ve açısı artırılır. Hastanın kalp hızının hedeflenen seviyelere artırılmasıdır. Hastadan alınan EKG kayıtlarının analizi yapılır. egzersizle nabız ve kan basıncı değişiklikleri, hastanın nefes darlığı ve göğüs ağrısı gibi şikayetleri izlenir. Normal EKG’de görülmeyen bozukluklar bu testle ortaya çıkarılabilir.

Efor testi ile aşağıdaki durumların teşhisi yapılır.
1. Kalp damarlarında darlık olan hastaları ve hastalığın evresini tespit eder
2· Kalp krizi geçirenlerde riski belirlee
3· Tedavi sonuçlarını takipte
4· Eforla tansiyon yükselme oranını teşhiste,
5· Efor kapasitesi ölçülmünde,
6· Hasta efor harcarken ritim bozukluklarının teşhisinde,
Ayrıca göğüs ağrılarının belirlenmesinde önemli bir teşhis aracıdır. Göğüs ağrısının sebibinin kalpten olup olmadığını tespit eder. Ayrıca 40 yaş üstü şikayeti olmayanlarda check-up amacıyla kullanılabilir. Ancak kalp damar hastalıklarını göstermedeki hassasiyetine güvenilmez.

EKOKARDİYOGRAFİ:
Ekokardiyografi kalp ultrasonuna denilir. Bu test kalp hakkında önemli bilgiler veren, hızlı ve zararsız bir testtir.

Ekokardiyografi ile aşağıdaki tanılar konulabilir
1· Kalp kapak hastalıkları(romatizmal kapak hastalığı,kapak darlığı,kapak yetersizliği,kapaklarda sarkma vs.)
2· Kalp boşluklarının büyük olup olmadığı kalpde büyüme kontrolü için
3· Kalp duvarlarında incelme, kalınlaşma , şişme “anevrizma” kontolü,
4· Kalp içi basınçının ölçümü
5· Doğuştan kalp rahatsızlıklarının tanısı ve izlenmesi kalp deliğinin, büyüklüğü gibi
6· Kalp duvarlarının hareketleri, hareket bozukluğu kontrolü.
7· Aort damarı kökünde genişlemenin kontrolü
8· Kalp içi boşluklarda pıhtılaşma “trombüs” olup olmadığı
9· Kalp içerisinde ur,kanser,kistin varlığının kontrolü
10· Kalp etrafında sıvı olup-olmadığı
11· Kalbin kasılma sırasında attığı kan miktarı ve oranı “ejeksiyon fraksiyonu”
ejeksiyon fraksiyonu:Her kalp atışında kalbin damarlara attığı kan yüzdesine denir. Normali % 55-70 oranındadır. Kalp bir defada kendine gelen kanın %55-70’ini geri atabilmektedir.
Kısaca kapak hastalıkları, kalp romatizması, kalp krizi, kalp yetersizliği, doğumsal kalp hastalıkları gibi bir çok konuda eko ile değerli bilgiler alınır.

RİTM HOLTER TETKİKİ:
Kısaca holter olarak adlandırılır. Walkman büyüklüğünde bir cihazdır, vücuda kemer ile bağlanır. Elektrotlar ile kalp atımlarının gün boyunca kayıt edilmesini sağlar. Kişiler günlük aktivitelerine devam ederler. Cihaz çıkarıldıktan sonra alınan kayıtlar bilgisayara aktarılır ve analiz edilir. Bu cihaz ile muayene sırasında görülemeyen gün içerisinde kısa süreli geçen çarpıntılar , baygınlık hissi gibi kalpten kaynaklanan tüm ritm bozuklukları tespit eder. Kalp atışlarının uzun süreli kayıt edilmesi ile ritim bozuklukları ve gün içinde kalp hızının en yüksek en düşük değerleri saptanabilir, böylece en uygun tedavi şekli belirlenir.

TANSİYON HOLTER TETKİKİ:
Sürekli kan basıncı ölçümüdür. Tansiyonun gün içinde nasıl seyrettiğini bilmek, ilaç tedavisi ile tam olarak kontrol altında olup olmadığını belirlemek, gece olması beklenen düşmenin olup olmadığına takip etmek ve beyaz gömlek hipertansiyonunu araştırmak için gerekli olabilir. Bu durumlarda sürekli kan basıncı ölçüm sistemi kullanılır ABPM=Ambulatory Blood Pressure Monitor. Bunun için küçük bir cihaz hastaya takılarak kola sarılır ve kişi normal günlük yaşamına devam eder. Cihaz, hastanın normal yaşantısı sırasında gün boyu ve planlanan belli aralıklarla, tansiyonu ölçerek kaydeder.Cihaz sökülünce veriler bilgisayara aktarılır ve incelemesi yapılarak günlük tansiyon profili çıkarılmış olur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.