Varikosel Nedir Forum Bilgileri

Varikosel Nedir

Yarikosel, testisin ve scrotum tabakalarının drena­jını sağlayan venlerin uzaması,genişlemesi ve kıvrılması halidir.Yarikosel 1950 yılına kadar asemptornatik kabul e-dilip, Dartosun gerilmesine bağlı hafif scrotal ağrıdan baş­ka semptom vermeyen bir patoloji olarak değerlendirilmekte idi.

Yarikosel,çoğunlukla puberte ile başlar.Erkeklerin % lO’unda mevcut olan varikoselin % 90 oranında yalnız sol, % 2 oranında yalnız sağ tarafta, % 18 oranında ise iki taraflı bulunur.

Varikoselin Sebepleri:
Varikoselegeneziste belirli bir faktörden ziyade çeşitli faktörler mavcuttur.Bunlar;
1-Anatomik Sebepler.
2-Patolojik sebepler
3-Diğer sebepler

1-Anatomik Sebepler; varikosel görüntüleri

a-Damarın Kendisine Ait Bozukluklar: Bilindiği gibi vüçutdaki böbrek, akciğer, portal venler, baş ve boyun venleri; dışındaki venlerde kanın geri dönüşünü engelleyen valvler bulunur. Normalde de her iki spermatik venin üst bö­lümlerinde veya döküldükleri venlerin yakınlarında bu valv lerden bulunur. Ancak otopsi materyalinden yapılan araştır malarda, % 40 vakada sol tarafta, %23 vakada sağ tarafta, bu valvler “tespit edilmemiştir.

Fakat sol taraftakivenlerin %10unu,sağ tarafdâki venle­rin de % 16 sı yetersiz bulundu,Aynı araştırmada,normalde vena cavaya açılan sağ vena spermaticanm da daima sağ ve-na renalise döküldüğü müşahade edilmiştir.Böylece aynı a-raştırmada retrograt akıma veya varikoeelegenezisx e sebeb olan faktörlerin sağ taraf için de solun yarısı kadar oldu­ğu sonucunu ortaya koydular. İstomin ve Smironoff 1929 yı­lında otopsi vakalarının takriben 1/4 ünde internal sper-matik venin orta ve aşağı bölümlerinde valv bulduklarını bildirmişlerdik, İşte bu valvlerin ya olmaması yada yetersiz olması halinde varikoselegenezis oluşabilmektedir.

Normalde sağ vena spermatika interna, vena eava imferiora dike yakın bir açı ile girmektedir.Bu açının daha dar olması halinde sağ tarafta da varikosel gelişebilir.

Varikosel ameliyatı

Sol vena suprarenalis,vena renalise normalde sol vena spermaticanm döküldüğü yerin iç tarafından dö­külür . Ancak bazı vakalarda, sol vena suprarenalis,vena spermatica interna’nın dış yanından vena renalise dökülür. Böylece vena renalisteki lâminer akım bozularak adrenal metabolitleri sol vena spermatica interna’nın ağzını etkileyerek valv özelliği bozulur. Böylece kompetan valvler, inkompetan haline dönüşebileceklerinden varikosel meydana gelebilir.Bazı varikasellerde de scrotal venlerden birinin femeral ven veya saphen venlerinden biri ile anostomozu varlkoselin sebebi olabilmektedir. Ayrıca venöz duvarın kongenital veya herediter zayıflığı sonucunda hidrostatik venöz basınç yenilemeyerek venler dilate olur.Bu tür varikoselegeneziste sistemik varis hastalığıda söz konusu olabilir.

b-Perivasküler Sebeplere bağlı Varikosel;

1-Sol vena spermatica interna; A.Mezenterika sü­peri or ile aorta abdomihalis arasında seyretmektedir. Bu anatomik özellikden dolayı her iki arterden gelen pulsas-yön vena spermatika internayı etkileyerek kronik retrograt bir akım oluşur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.