Varikosel ve İnfertilite

Varikosel ve İnfertilite

Varikoselin, erkek infertilitesinin özenli sebep­lerinden biri olduğu kesindir.Bu konuda Dubin ve Amelar 1294 infertilite vakasının % 39’unda sebep.olarak variko-seli tespit etmişlerdir.

1970 yılında Johnson askere alınan gençler ara­sında yaptığı muayenede, 1592 askerin %9,5’inde yani 151 tanesinde varikosel tespit etmiştir.Varikoselli olanların 93 tanesinde yapılan spermiogramlarda,63 tanesinin muhte­lif özellikte bozukluklar gösterdiği tespit edilmiştir. Ancak varikoselin infertiliteye hangi mekanizma ile sebep olduğu konusunda kesin bir görüş birliğine varılamamıştır

İlk defa 1880 yılında Barfield isminde bir ingi liz cerrahı varikoseli infertilite sebebi olarak bildirmiş 27 tir. Daha sonra 1929 yılında Macomber ve Sander iki taraflı varikosel ameliyatını takiben infertilitenin düzeldiğini bildirmişlerdir. Bu durumu 1955 yılında Tulloch, varikoselli hastalarda ameliyat öncesi ve ameliyat sonrası spermiogramlar ile ortaya koymuştur.

1965 yılında Mac Leod tarafindan varikoselli
subfertil erkeklerin seminal tabloları ortaya konulduğun
da hakim olan tablonun; değişen derecelerde oligospermi
yanında motilite bozukluğu, olgunlaşmamış sperm sayısında
ve anormal şekilli spermlerin’ sayısında artma şeklinde idi

Scrotal Termoregülasyon Sisteminin Bozulması;

Bilindiği gibi intraabdominal ve scrotal ısı far­kı normalde ortalama 2,2°c ‘dir.Ancak bu ısı farkı,çevre ısısı ile değişebilmektedir.Varikoselde ise bu ısı farkı vücudun termoregülasyon fonksiyonuna rağmen 2,8°C bulnmuş-tur.

Mac Leod ve Hoctkiss ,ağız yolu ile ölçümlerde, vücut ısısının 40,5 0 ‘ye çıkması halinde spermiogenezis depresyonunun 25. ile 55. gün arasında maksimuma erişti­ğini ve daha sonraki 25 gün içinde normale döndüğünü tes­pit etmişlerdir.

Zorniotti ve Mac Leod yaptıkları araştırmada va-rikoselli venlerdeki stazis nedeniyle artmış intrascrotal ısı ve bozulmuş spermiogenezis arasındaki ilişkiyi göster­mişlerdir,

Procobe’de normal 12 erkeğe,12 gün süre ile gün­de 8 saat sauna banyosu yaptırdığında bunların rektal ısı­larında ortalama 0,93 C artış tespit etmiştir.Bu kişiler­de 30 ila 39 gün sonra spermiogenezisin % 50 oranında bozulduğunu görmüştür, gpermiogranlarında sperm motilitesi-nin azaldığını,anormal şekilli sperm sayılarının arttığı­nı gözlemiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.